Valahia University of Targoviste

Introducere

Citește Descrierea Oficială

Începuturile învățământului superior din Târgoviște datează din Evul Mediu Românesc, când, între 1672 și 1678, orașul a găzduit prima Școală de Drept din Țara Românească.

Învățământul superior și-a reluat misiunea într-o unitate oficială după Revoluția din 1989, când, în 1991, Colegiul Universitar Tehnic și Economic și-a deschis porțile.

Învățământul superior și-a continuat misiunea într-o unitate oficială după Revoluția din 1989, când, în 1991, Colegiul Universitar Tehnic și Economic și-a deschis porțile. Ulterior, în urma Hotărârii Guvernului României nr. 288 / 01.06.1992, a fost creată Universitatea Valahia din Târgoviște. Crearea acestei universități aparține în mod natural conceptului de dezvoltare a universităților regionale, o practică comună în principalele state europene și nord-americane.

În timp ce la crearea sa, Universitatea Valahia din Târgoviște era alcătuită din 2 facultăți, un colegiu universitar, 14 specializări în învățământ superior și aproximativ 700 de studenți, în acest an universitar structura sa s-a diversificat armonios, în acord cu nevoile socioeconomice, la cerințele piața muncii, astfel încât, astăzi, Universitatea Valahia Târgoviște include 8 facultăți (licență - 3 sau 4 ani), 31 de specializări în învățământul superior, studii de master și doctorat, un sector de pregătire pre-service și formare continuă a profesorilor și un departament de învățare la distanță . În acest moment, 10.000 de studenți beneficiază de studii la Universitatea Valahia din Târgoviște, fiind ghidați în mod competențial de peste 400 de universitari din departamente dotate corespunzător.

Pe lângă pregătirea și cercetarea sa științifică, Universitatea Valahia din Târgoviște include centre de educație continuă, în acord cu cerințele mediului socio-economic actual.

Instituția noastră oferă condiții sociale adecvate (pensiuni, cantină, club, facilități sportive etc.), iar în prezent se finalizează noul campus universitar, parte a patrimoniului universității. Principala preocupare a Universității Valahia din Târgoviște este realizarea optimă a misiunii sale: pregătire și cercetare științifică de înaltă calitate, studiu excelent și condiții de viață pentru studenții săi, integrare profesională la nivel național și relații academice europene și internaționale.

136791_UVT_Campus.jpg

Misiune

Universitatea Valahia din Târgoviște își asumă misiunea de a genera, proteja și transfera cunoștințe către societate prin:

  • Organizarea de programe de studii de licență, master, doctorat și postuniversitar pentru formarea specialiștilor cu studii superioare, înalt calificate, pentru educație, știință, tehnologie, economie, administrație publică, teologie, activități socio-culturale și juridice și prin educație continuă a adulților, în scopul dezvoltării personale, al inserției profesionale a individului și a satisfacerii nevoii de competență a mediului socio-economic și cultural;
  • Cercetare științifică, dezvoltare, inovație și transfer tehnologic, prin crearea individuală și colectivă în domeniile educației, dreptului, teologiei, științei, științelor economice și administrative, științelor ingineriei, artelor, literelor, prin asigurarea performanței și dezvoltarea fizică și sportivă, ca precum și prin valorificarea și diseminarea rezultatelor acestora pentru a crește competitivitatea părții de sud-est a țării și pentru a îmbunătăți condițiile de trai;
  • Implicarea activă într-o dezvoltare durabilă locală, regională, națională și europeană, din punct de vedere social, economic și cultural, prin promovarea valorilor culturale universale, în conformitate cu cerințele unei societăți bazate pe cunoaștere.

136789_UVT_ICSTM.jpg

Locații

Târgoviște

Address
Aleea Sinaia,13
130004 Târgoviște, Dâmbovița County, România

Bursa de studiu Keystone

Descoperă opțiunile pe care ți le poate oferi bursa noastră