Citește Descrierea Oficială

Universitatea Babeş-Bolyai este o instituţie academică de învăţământ publice cu scopul de a promova şi susţine dezvoltarea unor componente culturale specifice în cadrul comunităţii locale, regionale, naţionale şi internaţionale. &nbsp Din 1993, dezvoltarea cea mai cuprinzătoare şi mai puternic în istoria Universităţii Cluj, a fost înregistrată. Universitatea noastra este acum instituţia cea mai diversificata (în termeni de specializări) şi cel mai complex de învăţământ superior din România. În 1996 clădirea a început noul campus, şi în construirea a 199 nou complex de cămine studenţeşti ale universităţii noastre a fost început. În 2004, Universitatea Babeş-Bolyai a atins cea mai mare dezvoltare în întreaga sa istorie. Dezvoltarea de mai sus-menţionată a trecut prin multe decizii extrem de importante şi radical noi iniţiative în ceea ce priveşte organizarea de studii, de dezvoltare a cercetării ştiinţifice, extinderea serviciilor oferite comunitare, modernizarea infrastructurii, crearea de reţele de comunicaţii moderne, implicarea de Universitatea Babeş-Bolyai în democratizarea şi de tranziţie din România.Deciziile de transformare a Universitatii Babes-Bolyai într-o universitate de prestigiu din Europa Centrală şi de Est (1994), de angajamentul intelectuale, civice, morale şi de democratizare din România şi integrarea euro-atlantică (1993), de extindere masivă a investiţiilor în infrastructură ( 1996), de reorganizare în funcţie de profil multilingual si multicultural (1995), de transformând-o într-o instituţie relevantă a sistemului internaţional de universităţi (2000), de a confrunta condiţiile globalizării, cu iniţiative noi (2003) au fost printre extrem de decizii importante pentru profilarea actuala a Universitatii Babes-Bolyai. 

Programe predate în:
Engleză