Universitatea „Danubius” este o institutie de invatamant superior non-profit, persoana juridica de drept privat si de utilitate publica, parte a sistemului national de invatamant, acreditată prin Legea nr. 409/2002, care functionează in baza prevederilor Constitutiei Romaniei, a Legii invatamantului, Statutului Personalului Didactic si a propriei Carte, aprobata de Senatul Universitatii.

Avand la baza principiul "non-profit", Universitatea "Danubius" din Galati functioneaza in consens cu Constitutia si legile ce guverneaza invatamantul superior romanesc, propunandu-si sa pregateasca specialisti la nivelul de cunoastere si de performanta contemporane, sa promoveze forme si metode de educatie in concordanta cu progresele societatii omenesti actuale, dar si cu drepturile si libertatile omului.

Prin promovarea invatamantului particular se creeaza posibilitatea unei stari de concurenta, menite sa valorifice superior calitatile individuale si cele mai inalte cunostinte in domeniile studiate, degrevand statul de importante cheltuieli in legatura cu educarea initiala a tinerilor si, apoi, cu pregatirea continua a adultilor. Astfel, raportul dintre cererea si oferta de factor de munca se mentine la un nivel optim, fiindca atat cetateanul interesat de pregatirea sa, cat si institutiile de invatamant se adapteaza continuu la necesarul social de calificare si performanta. Pe de alta parte, directiile de dezvoltare economica, juridica, tehnica si culturala solicita si primesc necesarul de specialisti in mod dinamic si neingradit de cifre de scolarizare sau de specializari artificial impuse.

Universitatea „Danubius” asigura transparenta studiilor absolvite pentru angajatorii romani si straini si, totodata, mai multe sanse pe piata muncii, prin continutul complex al Suplimentului de Diploma, potrivit acordului de la Bologna, document redactat bilingv (in limbile romana si engleza), eliberat odata cu Diploma de studii universitare, in mod obligatoriu, incepand cu anul universitar 2005-2006.

Cadrele didactice care alcatuiesc corpul profesoral al Universitatii "Danubius" din Galati provin din elita centrelor universitare Iasi, Bucuresti si Galati, si sunt in totalitate doctori sau doctoranzi.

Facultatile universitatii asigura, ca facilitati, cursuri ale titularilor de discipline, servicii de biblioteca cu aproximativ 33000 de volume si peste 2000 de periodice, laboratoare de informatica, clinica juridica si economie, criminalistica, precum si conectare non stop la Internet, care poate fi accesat de toti studentii si cadrele didactice.

Conexiunile academice si de cercetare stiintifica ale Universitatii ”Danubius” acopera America de Nord, Europa și Asia si cunosc un trend continuu ascendent.

Universitatea ”Danubius” din Galati este o universitate europeana moderna, dinamica, de tip antreprenorial, perfect adaptata societatii contemporane.

Programe predate în:
  • Engleză
  • Română

Această școală oferă și:

Cursuri Executive

Danubius University

Acest program îşi propune să ofere studenţilor cadrul propice dezvoltării de capabilităţi de nivel înalt pentru accesarea şi mobilitatea în cadrul programelor internaţion ... [+]

Acest program îşi propune să ofere studenţilor cadrul propice dezvoltării de capabilităţi de nivel înalt pentru accesarea şi mobilitatea în cadrul programelor internaţionale de studii, dobândirii de competenţe foarte bune de comunicare în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională, cunoaşterea adecvată a mediului internaţional de afaceri, cunoaşterea instituţiilor şi politicilor Uniunii Europene, compatibilitatea profesională pentru posturile din instituţii care administrează programele de finanţare europeană, competenţe profesionale pentru angajarea într-un mare număr de activităţi, de la afaceri private interne care desfăşoară activităţi de comerţ exterior, până la firme multinaţionale şi instituţii internaţionale. Discipline studiate: Tendințe actuale în relațiile internaționale, Relații economice internaționale, Relații publice în mediul internațional, Economie mondială, Transformări globale, Strategii de negociere în afaceri, Dimensiuni ale mass-media economice, Etica afacerilor în relațiile internaționale. ... [-]

România Galați
Septembrie 2020
La zi
2 ani
Campus
Danubius University

Acest program îşi propune îndeplinirea următoarelor obiective - formarea de buni specialişti, în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România ... [+]

Acest program îşi propune îndeplinirea următoarelor obiective:

formarea de buni specialişti, în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate şi dinamism; asigurarea unui corp de specialişti în domeniul economic, în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale.

Competenţele de specialitate pe care masteranzii le pot dobândi în urma obţinerii diplomei de master sunt:

cunoaşterea elementelor privind doctrina profesiei de auditor, a celor privind deontologia în profesie, precum şi modul în care este organizată şi exercitată profesia; capacitatea de analiza şi interpretare a unor probleme specifice auditului și controlului şi fundamentare a deciziilor pe baza informaţiilor contabile; dezvoltarea la un nivel operaţional a unei viziuni aprofundate asupra contabilităţii în contextual aplicării directivelor europene şi standardelor internaţionale de raportare financiara; dezvoltarea unor aptitudini în domeniul consultanţei pentru activități de audit public și privat; capacitatea de aplicare cognitivă şi profesională a conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare din domeniul contabilităţii, auditului şi controlului intern. ... [-]
România Galați
Septembrie 2020
La zi
2 ani
Campus
Danubius University

Misiunea Universităţii „Danubius ” din Galaţi de a oferi educaţie şi cercetare la un înalt standard de calitate în context naţional şi european se realizează şi prin inte ... [+]

Misiunea Universităţii „Danubius ” din Galaţi de a oferi educaţie şi cercetare la un înalt standard de calitate în context naţional şi european se realizează şi prin intermediul programului de studiu Drept şi Administraţie Publică Europeană.

Obiectivele specifice ale acestui program de studiu vizează:

pregătirea de specialişti în domeniul dreptului european, îndeosebi al legislaţiei administraţiei publice europene, având în vedere dimensiunea relaţiilor publice, esenţială astăzi pentru colectivităţile locale; realizarea perspectivei profesionalizante pentru studenţii care urmăresc o carieră în administraţia publică, dar şi în alte servicii şi profesii care necesită o astfel de pregătire; pregătirea viitorilor doctoranzi care-şi doresc o carieră universitară sau de cercetători (în organisme de cercetare, direcţii şi servicii de studiu în ministere şi alte instituţii); formarea unui corp de funcţionari publici profesionişti, familiarizaţi cu cerinţele şi modul de lucru al instituţiilor europene; dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză a funcţionarilor publici din instituţiile publice; asigurarea unui grad corespunzător de formare a studenţilor (masteranzi) cu privire la procesul de integrare europeană şi a eforturilor necesare administraţiei publice româneşti pentru atingerea standardelor europene în domeniu; ... [-]
România Galați
Septembrie 2020
La zi
3 semestre
Campus
Danubius University

Programul de studii de masterat îşi propune următoarele obiective: să asigure o pregătire adecvată din punct de vedere teoretic şi practic în vederea fundamentării deciz ... [+]

Programul de studii de masterat îşi propune următoarele obiective:

să asigure o pregătire adecvată din punct de vedere teoretic şi practic în vederea fundamentării deciziilor specifice activităţii de gestiune financiară a afacerilor în spaţiul european să aprofundeze cunoştinţele de specialitate din ciclul de licenţă şi să dezvolte deprinderile practice de procesare a informaţiilor financiare specifice gestionării afacerilor în Uniunea Europeană

Competenţele de specialitate pe care masteranzii le pot dobândi în urma obţinerii diplomei de master în specializarea sunt:

cunoaşterea elementelor privind doctrina şi deontologia profesională, precum şi modul în care este organizată şi exercitată profesia; sintetizarea, aprofundarea şi utilizarea conceptelor din domeniul financiar, abordarea interdisciplinară a operaţiunilor economice în vederea elaborării şi fundamentării deciziilor financiare capacitatea de analiza şi interpretare a unor probleme specifice gestiunii financiare a afacerilor şi de fundamentare a deciziilor pe baza informaţiilor financiar-economice; dezvoltarea, la un nivel operaţional, a unei viziuni aprofundate asupra gestiunii financiare a afacerilor din spaţiul comunitar, în contextual aplicării directivelor europene şi standardelor internaţionale de raportare financiara; ... [-]
România Galați
Septembrie 2020
La zi
Campus
Danubius University

Programul de studii îşi propune să formeze specialişti capabili să identifice oportunităţile momentului economic, potenţialul de dezvoltare regional şi să participe la pr ... [+]

Programul de studii îşi propune să formeze specialişti capabili să identifice oportunităţile momentului economic, potenţialul de dezvoltare regional şi să participe la procesul decizional din perspectivă financiară la nivel public şi privat.

Competenţele de specialitate pe care masteranzii le pot dobândi în urma obţinerii diplomei sunt:

cunoaşterea elementelor privind doctrina şi deontologia profesională, precum şi modul în care este organizată şi exercitată profesia; sintetizarea, aprofundarea şi utilizarea conceptelor din domeniul financiar, abordarea interdisciplinară a operaţiunilor economice în vederea elaborării şi fundamentării deciziilor financiare capacitatea de analiza şi interpretare a unor probleme specifice managementului financiar şi de fundamentare a deciziilor pe baza informaţiilor financiar-economice; dezvoltarea, la un nivel operaţional, a unei viziuni aprofundate asupra managementului financiar în contextual aplicării directivelor europene şi standardelor internaţionale de raportare financiara; dezvoltarea unor aptitudini în domeniul consultanţei pentru activități de audit public și privat; dezvoltarea capacităţii de analiză, sinteză şi interpretare independentă a informaţiilor financiare capacitatea de aplicare cognitivă şi profesională a conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare din domeniul financiar. ... [-]
România Galați
Contactează şcoala
La zi
2 ani
Campus
Danubius University

Programul va asigura un număr crescut de specialiști în domeniul Administrarea Afacerilor, a spiritului antreprenorial al resurselor umane în condițiile actuale când se i ... [+]

Programul va asigura un număr crescut de specialiști în domeniul Administrarea Afacerilor, a spiritului antreprenorial al resurselor umane în condițiile actuale când se impune ca fiecare afacere care se dezvoltă să ofere soluții optime de creștere a competivității în special în sfera comerțului și turismului.

Astfel, programul își propune formarea de specialiști de înaltă calificare, capabili să ofere soluții optime pe baza anlizei calitativ-cantitativă a fenomenelor economico-financiare care apar în domeniul afacerilor. Competențele profesionale pe care le vei dobandi in urma absolvirii acestui program sunt urmatoarele:

Realizarea corecta si în timp real a unei activitați specifice în cadrul unei organizații de comerț, turism sau servicii Participarea oportuna si eficienta la realizarea unei faze din lanțul de activitai de comercializare, prestare de servicii Elaborarea unei lucrari de fundamentare a acordarii de asistența unei firme din domeniul comerț, turism sau servicii Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare Elaborarea unui studiu de fundamentare a necesarului de resurse materiale sau financiare pentru un proiect specific domeniului comerț, turism, servicii Asigurarea calitații prestațiilor în comerț, turism și servicii Asistența în managementul resurselor umane ... [-]
România Galați
Septembrie 2020
Engleză
La zi
Campus
Danubius University

Acest program de masterat din cadrul Facultății de Științe Economice îşi propune îndeplinirea următoarelor obiective: formarea de buni specialişti, în conformitate cu c ... [+]

Acest program de masterat din cadrul Facultății de Științe Economice îşi propune îndeplinirea următoarelor obiective:

formarea de buni specialişti, în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate şi dinamism; atragerea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică prin implicarea în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale;

asigurarea unui corp de specialişti în domeniul economic, în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale. Competenţele de specialitate pe care masteranzii le pot dobândi în urma obţinerii diplomei sunt:... [-]

România Galați
Septembrie 2020
La zi
2 ani
Campus
Danubius University

Misiunea acestui program este didactică (furnizoare de educaţie) şi de cercetare ştiinţifică, implicând, pe de o parte, transmiterea cunoştinţelor de specialitate în dome ... [+]

Misiunea acestui program este didactică (furnizoare de educaţie) şi de cercetare ştiinţifică, implicând, pe de o parte, transmiterea cunoştinţelor de specialitate în domeniul ştiinţelor penale, iar pe de alta, antrenarea acestora înactivitatea de cercetare.

Obiectivele specifice ale acestui program sunt: prezentarea noului Cod penal şi a noului Cod de procedură penală; prezentarea rolului Curţii Constituţionale în judecarea excepţiilor de neconstituţionalitate în materie penală, precum şi a rolului Curţii Europene a Drepturilor Omului în acest sens; analiza opiniilor din doctrină legate de modificările legislative recente din domeniu; prezentarea reglementărilor legale în materia ştiinţelor penale, cu referire expresă asupra aspectelor privind corupţia, crima organizată, spălarea banilor, consumul de droguri, evaziunea fiscală, infracţiuni în domeniul informaticii etc.; analiza comparativă a principalelor instituţii penale şi procesual penale existente în reglementările din ţările europene; analizarea practicii judiciare în materia de dreptului penal şi dreptului procesual penal, în acord cu soluţiile existente în acest domeniu în statele Uniunii Europene; valorificarea experienţei din învăţământul universitar din ţară şi din străinătate. Printre disciplinele studiate în cadrul acestui program se numără: Drept penal aprofundat partea specială Criminalistică: tehnici şi procedee moderne de investigaţie Sistemul jurisdicţional european de protecţie a drepturilor omului Drept execuţional penal Instituţii ale dreptului procesual penal Instituţii implicate în combaterea infracţiunilor internaţionale Dreptul penal al afacerilor Individualizarea sancţiunilor de drept penal Absolvenții acestui program de masterat au următoarele oportunități în carieră: expert prevenire și combatere a corupției, expert criminalistică, cercetător în domeniul științelor juridice, asistent de cercetare în domeniul științelor juridice, ofițer de legătură vamal,... [-]
România Galați
Septembrie 2020
La zi
3 semestre
Campus

MSc

Danubius University

... [+]

[-]
România Galați
Septembrie 2020
La zi
2 ani
Campus
Citiți mai multe în limba engleză

Universitatea Danubius din Galati

Universitatea Danubius din Galati
Address
Danubius University of Galati 3 Galati Blvd
800654 Galați, Galați, România
Website
Număr de telefon
+40 372 361 102