Baltic International Academy

Introducere

Citește Descrierea Oficială

s

20 de ani de conducere în învÄÈÄmântul superior !!! peste 13.000 de absolventi care lucreaza acum la nivel mondial!

Academia InternaÈionalÄ BalticÄ (pânÄ Ã®n 2006 a fost numit Institutul rus Baltice) este instituÈie de învÄÈÄmânt cel mai mare non-guvern mai mare în statele baltice Èi ÈÄrile din Europa de Est (a fost înfiinÈatÄ Ã®n anul 1992), în valoare de 4.500 de studenÈi, inclusiv 450 de studenÈi strÄini din 22 de ÈÄri din întreaga lume, care face mediul multicultural al Academiei, în cazul în care predau 200 de lectori, de care 100 sunt medici de ÈtiinÈÄ Èi profesori.

Reorganizare are loc în timpul procesului de învÄÈÄmânt în Academia InternaÈionalÄ BalticÄ, care oferÄ educaÈie academicÄ Èi profesionalÄ superioarÄ Ã®n conformitate cu cerinÈele Uniunii Europene în domeniile economiei letone. BIA achizitionat de evaluare expert internaÈional Èi a câÈtigat nici un termen de acreditare.

Academia InternaÈionalÄ BalticÄ are sucursalÄ filialÄ nu numai la Riga, ci Èi în alte zone din Letonia (Daugavpils, Liepaja, Rezekne, Jekabpils, Ventspils, Smiltene, Jelgava) Academia în timpul procesului de educaÈie, precum Èi în timpul conferinÈelor Èi seminariilor utilizeazÄ conferinÈe videobridge, care face legÄtura între BIA la Riga, cu sucursalele sale regionale filialÄ. Academia organizeazÄ Ã®n mod regulat Ècoli internaÈionale de varÄ, student la expoziÈii de artÄ, seminarii ÈtiinÈifice, conferinÈe, mese rotunde, în cazul în care interacÈioneazÄ Ã®n mod activ elevii de la Academia Èi alte instituÈii de învÄÈÄmânt superior, profesori Èi lectori strÄini, angajatori precum Èi experÈi.

BIA ofera programe de studiu 1 Èi nivelul 2 al învÄÈÄmântului profesional superior (durata de 2-2,5 Èi 4-4,5-program de ani), program de educaÈie de licenÈÄ academicÄ Èi profesionalÄ (durata programului 3-4,5), astfel cum precum Èi gradul de master academicÄ Èi profesionalÄ Èi programe de doctorat.

Studii de la BIA au fost realizarea în cadrul programului de mai multe limbi "Eurolingua"

 • GrupÄrile ruseÈti predate - 75% - în limba rusÄ + în letonÄ Èi englezÄ
 • Predate în limba englezÄ grupuri - 75% - în limba englezÄ + în limba rusÄ Èi letonÄ

StudenÈii pot studia limba englezÄ, germanÄ, francezÄ, spaniolÄ, suedezÄ, letonÄ Èi rusÄ ca limbi strÄine.

Centrul de pregÄtire courses` BIA

 • Cursuri de pregÄtire (februarie, octombrie)
 • Cursuri de varÄ pregÄtitoare (iunie, august)

BIA participÄ la programe Èi proiecte europene:

 • Programul de schimb a studenÈilor "ERASMUS" dând posibilitatea studenÈilor de a participa la programele de schimb cu universitÄÈile partenere europene începând cu anul de studiu 2-a.
 • Programul «TEMPUS» oferÄ posibilitatea de a participa la diferite proiecte europene, în comun cu instituÈiile superioare de învÄÈÄmânt ale ÈÄrilor - care nu sunt membre ale Uniunii Europene.
 • FundaÈia EuropeanÄ pentru Formare, ETF - studenÈii sunt activate pentru a face un stagiu în cadrul granturilor.
 • Ãn cadrul Fondului Social European elevii fac un stagiu de practicÄ Ã®n companiile Èi organizaÈiile din Letonia.

BIA este un membru al organizaÈiilor, dupÄ cum urmeazÄ:

 • EAIE - AsociaÈia EuropeanÄ pentru EducaÈie InternaÈionalÄ;
 • Academia de învÄÈÄmânt superior InternaÈionalÄ de ÈtiinÈe;
 • ConfederaÈia patronalÄ din Letonia;
 • Societatea Designerii letone;
 • LCCI - Camera LetonÄ de ComerÈ;
 • IAU - AsociaÈia InternaÈionalÄ a UniversitÄÈilor.

La dispozitia la BIA a studenÈilor

 • Laboratorul privind investigarea de afaceri mici Èi mijlocii
 • Centrul de Cercetare MultidisciplinarÄ
 • AdministraÈia publicÄ a StudenÈilor
 • Publicitatea Elevilor Èi AgenÈia de PR
 • Galeria de ArtÄ Â«Biart»
 • Produsele de ceramicÄ Studio
 • Drawing Studio
 • Echipele KVN din Riga se încheie Liepaya
 • Echipele sportive: fotbal, baschet, box, lupte stil liber
 • Show-baletul "Natalie"

Reduceri pentru studenÈi:

 • Programul "BIA Family" (discount-uri pentru membrii de familie de la 10% -25%);
 • 40% - reducere pentru A-elevi;
 • Reduceri pentru toÈi studenÈii-sportivi Èi participanÈi la viaÈa socialÄ Èi culturalÄ BIA;
 • Taxa de Ècolarizare redusÄ pentru studenÈi Èi orfani cu dizabilitÄÈi (10% - 50%);
 • o oportunitate de a obÈine împrumuturi de stat, student împrumuturi precum Èi creditele bancare;
 • reduceri pentru absolvenÈii cursurilor BIA pregÄtitoare;

Locații

Riga

Address
Admission Committee: 4, Lomonosova St.
LV-1019 Riga, Letonia