Citește Descrierea Oficială

  • Se angajeze în facultate pură și cercetarea sa axat în principal pe dezvoltarea economică a Orientul Mijlociu și Africa (MEA) Regiune aplicată.

UD este ghidat de următoarele valori de bază:

  1. Comportamentul etic în toate aspectele vieții.
  2. Sunet cetățenie prin responsabilitate personală, socială și de mediu.
  3. Respectul pentru opiniile și convingerile altora.
  4. oportunități egale pentru toți bărbați și femei.
  5. îmbunătățirea continuă în procesul de predare, învățare și de cercetare.
  6. Responsabilitatea colectivă prin munca în echipă.
  7. Menținerea unei abordări centrate pe student, cu accent pe calitate.
Programe predate în:
  • Engleză