Citește Descrierea Oficială

Profil Universitatea


Profilul internațional/>

Un parametru important al recunoașterii internaționale pe care Universitatea se bucură este clasamentul internațional al universităților. În mai puțin de 10 ani de funcționare, CUT a ocupat poziții înalte în clasamentul internațional. În mod specific, în Clasamentul Universităților Mondiale de Învățământ Superior (2017-18), CUT este clasat pe locul 351-400 la nivel mondial, în timp ce în anul 2016-17 a fost clasat printre primele 401-500 universități din întreaga lume, precum și pe locul 16 universități de top din lume. La clasamentul Young University 2017, CUT se situează pe locul 88 în topul noilor universități din lume, al 12-lea universitate de vârf și 201-250 printre universitățile europene de top.

Rețeaua internațională a universității se realizează prin participarea sa la 67 de organizații internaționale și prin cooperarea bilaterală cu 78 de universități din străinătate care duc la sinergii interuniversitare benefice. În plus, strategia de internaționalizare este sporită prin participarea sa la programul de mobilitate Erasmus și la gestionarea națională a programului IAESTE.


Excelență în cercetare/>

CUT se angajează în mod constant să promoveze excelența cercetării și se distinge pe plan internațional în acest domeniu, oferind un total de 40 de milioane de euro de finanțare externă pentru 227 de programe de cercetare. Ultimul program european HORIZON 2020 a obținut finanțare de peste 9 milioane de euro, cu 23 de propuneri de cercetare, care au înregistrat cea mai mare rată de succes în Cipru. Succesele recente includ două proiecte strategice ERC în valoare totală de 3,3 milioane de euro, două propuneri de cercetare "Teaming for Excellence" conduse de CUT, care au asigurat cea mai mare evaluare paneuropeană și participarea la crearea unui Centru de excelență RISE pentru inovații tehnologice și de afaceri.

În plus față de finanțarea europeană pentru cercetare, sunt promovate sinergiile strategice ale cercetării, cum ar fi înființarea Centrului de Cercetare a Cancerului, în cooperare cu Centrul German de Oncologie. Cele trei unități de cercetare deja existente, Eratosthenes, Heraclitus și Departamentul de Informatică Socială, operează, de asemenea, cu mare succes.

Viziune, misiune și valori


Viziunea noastra/>

Să devină o universitate modernă și inovatoare, cu recunoaștere internațională, care promovează excelența în educație și cercetare în domenii de vârf, având ca scop modernizarea științifică, tehnologică, economică, socială și culturală a țării noastre.


Misiunea noastră/>

Să ofere educație de înaltă calitate și formare la nivel înalt și să promoveze învățarea pe tot parcursul vieții prin metode pedagogice moderne, să producă și să difuzeze cunoștințe științifice prin cercetare și predare și prin contribuția la abordarea provocărilor din domeniul științei și tehnologiei, pentru stat și pentru societate. În special, misiunea se concentrează pe crearea valorii adăugate prin acțiuni pe următoarele trei axe:

  • Educaţie
  • Cercetare, inovare și transfer de know-how
  • Contributie sociala


Educaţie/>

Înființarea Universității ca centru internațional de învățământ universitar prin oferirea de programe de calitate și competitive care să reflecte evoluțiile tehnologice și industriale, precum și nevoile pieței. Adresându-se studenților de nivel înalt, oferă o predare modernă asociată cu cercetarea aplicată, având ca scop crearea de absolvenți care să fie angajați și bine pregătiți. Ca instituție de învățământ superior, aceasta urmărește, de asemenea, promovarea învățării pe tot parcursul vieții în beneficiul societății.

Cercetare, inovare și transfer de know-how

Universitatea este pionieră în producția de cercetare aplicată și realizarea excelenței în domeniul cercetării internaționale. Pentru a răspunde provocărilor societății și ale industriei, rezultatele cercetării produse la Universitatea sunt transferate ca un know-how societății, industriei și organizațiilor productive pentru a crea soluții inovatoare cu beneficii economice, sociale și de mediu semnificative. În contextul activităților de cercetare, inovare și antreprenoriat, se creează noi locuri de muncă și oportunități pentru tinerii oameni de știință din sectoarele de vârf.

Contributie sociala

Universitatea, ca o celulă vie a societății, joacă un rol catalitic în dialogul social, oferind propuneri justificate pentru probleme socio-economice importante. Prin intermediul rețelei de actori sociali colaboratori, Universitatea promovează sinergiile pentru a promova cultura, mediul, sănătatea și sportul.

Obiective

Proiectarea tuturor departamentelor se bazează pe patru obiective cheie:

  • Nivel ridicat de competență științifică, tehnică și profesională în educația studenților.
  • Cercetare de înaltă calitate, care va putea depăși granițele tradiționale dintre cercetarea fundamentală și cea aplicată, pentru a oferi soluții la problemele sociale și economice majore și pentru a permite Ciprului să rămână un partener important în divizarea europeană modernă a resurselor alocate cercetării.
  • Orientarea interdisciplinară atât în ​​proiectarea curriculum-ului, cât și în personalul departamentelor, astfel încât universitatea să poată intra de la început și să rămână în prim-planul dezvoltării științifice, educaționale și sociale atât la nivel local, cât și la nivel internațional.
  • Colaborarea cu industria și economia locală pentru a ajuta la inovarea și îmbunătățirea continuă a produselor și serviciilor.
Programe predate în:
  • Engleză

We study here. At the Cyprus University of Technology, the University of our heart!