Keystone logo
Stefan cel Mare University of Suceava Master în Planificarea Noilor Produse Turistice și Managementul Destinațiilor
Stefan cel Mare University of Suceava

Master în Planificarea Noilor Produse Turistice și Managementul Destinațiilor

Suceava, România

2 Years

Engleză

La zi

Request application deadline

Request earliest startdate

Request tuition fees

În campus

Introducere

Planificarea Noilor Produse Turistice și Managementul Destinațiilor este primul și, până acum, singurul program de master din România în turism, orientat spre inovare și managementul destinațiilor turistice. Noul program de studii de master predat în limba engleză a fost înființat ca răspuns la deficitul de pregătire academică și profesională din România în managementul destinațiilor turistice, precum și pentru a satisface nevoia de a oferi abilități și competențe turistice la nivel mondial.

Competențe generale

 1. O înțelegere sistematică a cunoștințelor și o conștientizare critică a celor mai recente reglementări în domeniul socio-economic;
 2. Originalitatea în aplicarea cunoștințelor, împreună cu o înțelegere practică a modului în care tehnicile consacrate de cercetare și anchetă sunt utilizate pentru a crea și interpreta cunoștințe în disciplină;
 3. O înțelegere cuprinzătoare a diferitelor criterii, metode și tehnici utilizate în colectarea și interpretarea datelor turistice;
 4. Capacitatea de a face judecăți temeinice în absența datelor complete și de a lua decizii adecvate;
 5. Abilități de lucru în echipă și de colaborare în medii multiculturale, responsabilități de conducere de bază de conducere, coaching, sprijin și delegare;
 6. Autodirecționare și originalitate în abordarea și rezolvarea problemelor și autonomie în planificarea și implementarea sarcinilor la un nivel profesional sau echivalent;
 7. O aplicare sistematică a cunoștințelor și principiilor științifice în modelarea și interpretarea corelațiilor și regularităților de bază în managementul destinațiilor și turismul internațional.

Competențe profesionale

 1. Dezvoltarea de produse și servicii turistice adecvate și inovatoare, elaborarea de noi strategii de promovare a destinațiilor turistice;
 2. Planifică, proiectează și implementează strategii de afaceri bazate pe noi produse turistice și/sau managementul adecvat al destinațiilor turistice.
 3. Identificarea și stabilirea nevoilor de formare în turism;
 4. Efectuați interviuri eficiente de angajare și interviuri de promovare;
 5. Generați alternative de decizie, evaluați-le critic și eventual selectați cele mai potrivite decizii;
 6. Efectuează analize de impact economic în domeniul călătoriilor și turismului;
 7. Stabilirea planurilor strategice regionale pentru turism;
 8. Oferiți consultanță de specialitate în managementul afacerilor, managementul destinațiilor și buna guvernare;
 9. Tratează problemele complexe atât în mod sistematic, cât și creativ și tratează cunoștințele consumatorilor drept capital uman;
 10. Comunicați în mod clar faptele, ideile și concluziile unui public specializat și nespecializat.

Posibile ocupatii:

242112 - Manager de proiect in parteneriat public-privat

242109 - Specialist planificare progres

242107 - Expert in conducerea si organizarea activitatilor de intretinere

Studiile de master (MA/MSc/MEng) presupun 60-120 de puncte de credit, calculate în conformitate cu Sistemul European de Transfer de Credite (ECTS/SECT), și se termină cu nivelul 7 EQF/CEC.
Toate universitățile din România folosesc Sistemul European de Transfer de Credite (ECTS/SECT).

Curriculum

Oportunități de carieră

Despre Școală

Întrebări