Keystone logo
University of Oradea

University of Oradea

University of Oradea

Introducere

Despre University of Oradea

Misiunea University of Oradea este de a oferi educație și cercetare la un standard înalt de calitate într-un context național și internațional de dezvoltare socială, profesională și, nu în ultimul rând, intelectuală a individului și, în același timp, să contribuie la dezvoltarea socială şi culturală a Oradei. Aceste misiuni sunt modelate de obiective precum atragerea de studenți din întreaga lume, poziționarea universității printre cele mai bune instituții de învățământ din țară și din Europa și transmiterea unei comunități mai largi la semnificația și importanța educației academice și a cercetării științifice în general și unul desfășurat în cadrul acestei universități, în special. University of Oradea a concretizat relații internaționale cu 352 de instituții din 39 de țări.

Educația academică este oferită studenților la cel mai înalt nivel din cadrul celor 15 facultăți printr-o gamă largă de programe de licență, master, doctorat și postuniversitar. La fiecare facultate, activitatea instructivă și educativă este îmbogățită prin cercetare științifică. Alături de performanța profesională și comportamentul moral, cercetarea științifică devine criteriul prioritar pentru evaluarea academică a personalului universitar.

Scurtă istorie

În 1780, a fost înființată la Oradea o „Instituție Superioară de Învățământ Filosofic”, care a devenit în 1788 Facultatea de Drept, cea mai veche facultate, nu numai din România, ci și dintr-o vastă regiune a Europei de Est.

Din 1921 toate cursurile Facultății de Drept au fost susținute în limba română, deoarece în 1923, prin înființarea a două Academii Teologice, viața academică a Oradei a primit noi dimensiuni.

Academia de Drept din Oradea, împreună cu cele două academii teologice, urma să mai facă un pas înainte prin integrarea unei facultăți de litere, realizându-se astfel vechiul deziderat de a crea o Universitate din Crișana la Oradea. Dar în 1934, în circumstanțe nefavorabile și după 150 de ani de activitate îndelungată, Facultatea de Drept - nucleul academic al Oradiei - este transferată la Cluj.

După aproape trei decenii de lipsă de activitate a Academiei de Drept din Oradea, la 1 octombrie 1963, prin ordin al Ministerului Educației, se înființează la Oradea un Institut Pedagogic de 3 ani, menit să compenseze deficitul de cadre didactice în general. educaţie. Noua instituție academică își începe activitatea în cadrul a două facultăți: Filologie și Matematică și Fizică la care se află Facultatea de Istorie și Geografie și Educație Fizică începând cu anul următor.

În mai 1990, printr-un decret al Guvernului României, Universitatea Tehnică a fost înființată urmând unele tradiții academice de prestigiu orădene. Mai târziu, numele universității a fost schimbat la University of Oradea.

În prezent, University of Oradea este o instituție academică publică acreditată cu calificarea acordată de ARACIS: High Degree Of Confidence (Grad Ridicat De Încredere).

126794_pexels-photo-3184291.jpeg

Faux-uri / Pexeli

În cadrul University of Oradea, există Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic (DPPD) care asigură pregătirea didactică pentru studenți și asigură îmbunătățirea nivelului de educație al cadrelor didactice absolvite prin diplome de profesori într-o gamă largă de specialități.

Totodată, atenția se concentrează și pe dezvoltarea continuă a învățământului la distanță și în acest scop există Departamentul Învățare la Distanță și Învățământ de Joasă Frecvență (DIDIFR). În cadrul universității (DEP) a fost înființat și Departamentul de Educație Continuă al cărui obiectiv fundamental este dezvoltarea competențelor și completarea cunoștințelor dobândite într-o formă de formare inițială (licență, master, doctorat). Activitățile de formare în sfera formării profesionale continue includ: conversie/recalificare; Cursuri de pregatire; Cursuri de specializare postuniversitare; Cursuri de pregătire postuniversitară; Ateliere.

Activitatea didactică și de cercetare a University of Oradea se desfășoară într-un mediu Academic corespunzător programelor de studii și numărului de studenți. În continuă extindere și modernizare, patrimoniul oferă standarde înalte pentru desfășurarea procesului de educație de calitate în conformitate cu cerințele ARACIS. University of Oradea are 15 facultăți cu 49 de departamente și 27 de centre de cercetare certificate instituțional. Numărul de programe de studii: 112 (7 - ID, 1 - FR), 83 master, 12 doctorat. Foarte important, universitatea are Editura Universitară din Oradea și două tipografii proprii.

Baza materială a universității pentru procesul educațional-cercetare și cercetare constă în:

 1. Spații educaționale în clădiri: Aula Magna cu 300 de locuri, două aule cu 200 de locuri, 100 de Amfiteatre și săli de clasă, 71 de săli de seminar, 343 de laboratoare și o sală de microproducție.
 2. Biblioteca Universitară din Oradea - sediu, dispune de dotări moderne, cu o suprafață totală de 7800 mp repartizați pe cele 5 nivele ale clădirii, dintre care 5 săli de lectură, 6 librării. Fondul de publicații al Bibliotecii cuprinde peste 305.000 de cărți, reviste, STAS, brevete, afișe, CD-uri, DVD-uri care pot fi găsite în catalogul tradițional (alfabetic și sistematic) și în catalogul informatizat OPAC. Colecțiile bibliotecii au crescut an de an prin achiziții, schimburi interne și internaționale de publicații, dar și prin donații importante. Biblioteca dispune de un fond de peste 326.000 de volume (cărți, periodice, brevete, STAS, CD-uri, DVD-uri etc.) și acces online la baze de date specializate: acces online la reviste ScienceDirect; Springerlink Journals; Scopus; Thomson Web of Science; Rapoarte citate în jurnal; Indicele inovațiilor Derwent.
 3. Baza sportivă are o dublă destinație, constituind locul desfășurării activităților didactice pentru studenții Facultății de Geografie Turism și Sport – catedra Educație Fizică și Sport dar pentru studenții de la alte facultăți și alte activități recreative legate de sport pentru studenți. și angajații universității. Aici antrenăm sportivii profesioniști ai Departamentelor Clubului Sportiv Universitar și Asociației Sportive FC University. Baza sportivă este formată din 7 săli de sport: Sala de jocuri, Sala de atletism, sala de sport, sala de aerobic, sala de fitness, Sala de educatie fizica, poligon de tir sportiv. Baza sportivă are o suprafață totală de 4.502 mp și 12 terenuri de sport: 1 teren de fotbal cu iarbă, pistă de atletism, 1 teren de volei, 3 terenuri de tenis, 2 terenuri de volei pe plajă, 1 teren de baschet, 1 teren de handbal, 2 terenuri de beton, cu o suprafață totală de 16.288,00 mp.
 4. Teren agricol destinat activităților didactice și de cercetare, având o suprafață totală de 14444,67 ha: Fond Cinegetic Pietroasa, Parcul Arboretum Gurahonț, teren agricol, Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Zona Pomicultură Stațiunea.
 5. Cazare în patru cămine pentru studenți cu o capacitate de 1392 paturi. Cele patru cămine studențești sunt dotate conform cerințelor pieței.
 6. În campusul universitar, există și U @ Select Student's Club, care este mai mult decât o cantină pentru studenți, oferind posibilități de luat masa și de petrecere a timpului liber. Înființarea cantinei și a clubului studențesc a fost centrată pe nevoile studenților de a li se oferi o casă primitoare.
 7. Acces la șase Clinici Universitare în care își desfășoară activitatea studenții Facultății de Medicină și Farmacie: Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea, Spitalul „Dr. Gavril Curteanu" Oradea, Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea, Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Oradea, Spitalul de Urgenta "Avram Iancu" Oradea (fostul Spital Militar), Spitalul Pelican Oradea Bihor.
 8. „Gaudeamus” baza didactică și de cercetare de la Stâna de Vale, spațiu educațional care oferă cadrul necesar desfășurării activităților didactice, științifice și de cercetare pentru studenți și elevi, precum și activități sportive, recreative și de agrement. Are o capacitate de cazare de 58 de locuri repartizate în 17 camere cu 3, 4 și 5 locuri, o sală de mese cu o capacitate de 72 de locuri și o sală pentru activități didactice.

Campusul Universitar (Campus I, II, III), cu o suprafață totală de 181.582 mp, este printre cele mai potrivite din România, conform practicilor europene. Acest aspect este dat și de îmbinarea reușită a arhitecturii clădirilor și a micului parc dendrologic cu multe specii, dintre care unele sunt adevărate rarități. Studenții beneficiază de funcționalități grupate: cantină, cazare, bibliotecă, cabinet medical, cabinet stomatologic, bază sportivă și, de asemenea, spațiu de agrement în aer liber care oferă o ambianță plăcută.

126729_pexels-photo-1595391.jpeg

Fox / Pexels

Misiune

Pentru a crește calitatea serviciilor educaționale, de cercetare și administrative, este necesară implementarea în continuare a managementului integrat al calității. În University of Oradea, managementul calității este bine structurat, ca obiectiv major al comunității noastre academice, prin politicile, strategiile și programul de acțiuni privind calitatea. Sarcina Sistemului de Asigurare a Calității este de a acționa la toate nivelurile instituțiilor, prin domeniile principale:

 • Capacitatea instituțională
 • Eficiența educațională
 • Administrare de calitate

Misiunea de educație și cercetare în învățământul superior este completată de cea antreprenorială și de inovare pentru dezvoltarea economică și socială a comunității regionale.

Viziune

 • Învățarea și îmbunătățirea cunoștințelor universale despre științele vieții, științe tehnice, științe socio-economice și cultură;
 • Cultivarea intelectului în spiritul gândirii independente, respectul pentru excelența umană și capacitatea de a practica rolul de dotare în societate;
 • Creșterea ponderii cercetării științifice la vizibilitate națională și internațională;
 • Caracterul inovator al University of Oradea, pentru a contribui la venitul național brut al zonei geografice acoperite de instituție.

Valori

 • autonomia universitară;
 • Libertatea academică (libertatea de predare, cercetare și învățare);
 • Calitatea resurselor umane și a beneficiarilor serviciilor educaționale.

Competiția academică necesită îmbunătățirea în continuare a calității activităților universitare, dezvoltarea unor structuri eficiente de licență, master, doctorat și dezvoltare profesională compatibile cu UE, excelență în cercetare, dezvoltarea infrastructurii, mediul de învățare și îmbunătățirea confortului studenților, toate devin obiective prioritare ale University of Oradea în viitor.

Pentru a îndeplini aceste obiective, University of Oradea va îmbunătăți în continuare instrumentele de asigurare a calității programelor de studii, activitatea de cercetare științifică și alte servicii furnizate.

127454_pexels-photo-1438072.jpeg

Buro Millennial / Pexels

Locații

 • Oradea

  1 Universitatii Street, 410087, Oradea

  Întrebări