Keystone logo
Moldova Technical University

Moldova Technical University

Moldova Technical University

Introducere

Universitatea Tehnică a Moldovei a fost fondată în anul 1964, cu denumirea iniţială “Institutul Politehnic din Chişinău”, în baza unor specialităţi inginereşti şi economice transferate de la Universitatea de Stat din Moldova. În primul an de studii (1964 – 1965) universitatea avea 5140 de studenţi (dintre care 2085 la secţia de zi), grupaţi la 5 facultăţi: Electrotehnică, Mecanică, Tehnologie, Construcţii, Economie. Corpul didactic număra 278 profesori, dintre care numai 36 aveau grade didactice şi titluri ştiinţifice.

În anii următori universitatea a crescut atât cantitativ, cât şi calitativ, a devenit un mare centru de învăţământ, ştiinţific şi de cultură.

În prezent, Universitatea Tehnică a Moldovei are un contingent de cca. 9520 de studenţi (dintre care 6095 la secţia de zi), care îşi fac studiile la 64 de specialităţi şi specializări, în cadrul a 9 facultăţi: “Energetică și Inginerie Electrică”, “Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi”, “Calculatoare, Informatică şi Microelectronică”, “Electronică și Telecomunicații”, “Tehnologia Alimentelor”, “Textile și Poligrafie”, “Construcții, Geodezie şi Cadastru”, “Urbanism şi Arhitectură”, “Inginerie Economică şi Business”.

La UTM este organizat şi învăţământul postuniversitar (1442 de masteranzi şi 124 de doctoranzi), funcţionează cursuri de reciclare şi de perfecţionare a cadrelor.

În cei 51 de ani de existenţă au fost pregătiţi peste 78387 de specialişti.

În cadrul UTM funcţionează o bibliotecă tehnico-ştiinţifică cu săli de lectură, cabinete de proiectare, centre informatice.

Locații

  • Chisinau

    Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt,168, 2004, Chisinau

    Întrebări