Keystone logo
National University of Theatre and Film "I.L. Caragiale"

National University of Theatre and Film "I.L. Caragiale"

National University of Theatre and Film "I.L. Caragiale"

Introducere

UNATC îşiasumă ca misiunefundamentală:

a) formarea de specialiştiîndomeniulartelorspectacoluluişifilmului, precum şiîndomeniiconexe (mass-media, multimedia, management şi marketing artistic şi cultural, pedagogieartistică), la niveluniversitar de licenţă, masteratşidoctorat, ca universitate de cercetareavansată / creațieartisticăşieducaţieînprofil artistic şiprofesional de excelenţă;

b) promovareaspiritului de inovareşiexcelenţă, a gândiriicriticeşi a creativităţii, princreaţieartisticăindividualăşicolectivă, princercetareştiinţificăşiprinvalorificareaşidiseminarearezultatelorîncontextulnaţionalşiinternaţional;

b) protejareaidentităţiiculturale, promovareaşisusţinereadiversităţii de forme de expresieşi de conţinuturi creative;

c) apărareacadrului democratic universitar, întemeiat pe respectareadrepturilorşilibertăţilorfundamentale;

d) participareacetăţeneascăactivăînsocietate, promovareaincluziuniisocialeşi a spirituluiantreprenorial, pentru o bunărelaţionare cu piaţamuncii.

UNATC îşiasumămisiunea de centru cultural naţional, care contribuie la formarea, dezvoltarea, transmitereaşidifuzareavalorilorculturale, şi care reprezintă un reperpentruartaşicultura din ţaranoastră, un generator de fenomeneartisticeşiculturale.

Locații

  • Bucharest

    Strada Matei Voievod,75-77, 021452, Bucharest

    Întrebări