Keystone logo
University Of Agronomic Sciences And Veterinary Medicine of Bucharest

University Of Agronomic Sciences And Veterinary Medicine of Bucharest

University Of Agronomic Sciences And Veterinary Medicine of Bucharest

Introducere

USAMVB

Misiune

O Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV B) este o instituție publică de învățământ acreditată superior și de cercetare cu personalitate juridică, aparține rețelei instituțiilor publice de învățământ superior, și este o organizație apolitică și non-profit. În scopul de a-și îndeplini misiunea, USAMV B este organizată și funcționează în conformitate cu prevederile Constituției românești, actuala legislație și reglementările naționale privind educația, Carta Universitară și propriile regulamente.

Misiunea USAMV B este de a oferi educație și cercetare științifică, în scopul de a instrui specialiști de top ale căror competențe îndeplinesc cerințele pieței forței de muncă în domeniile fundamentale ale Științe inginerești și Științe Biologice.

Domeniile de studiu acoperite de USAMV B sunt: ​​agronomie, Biologie, silvicultură, horticultură, Zootehnie, Medicină Veterinară, Ingineria Produselor Alimentare, Inginerie Civilă, Ingineria Mediului, Geodezic Inginerie, Biotehnologii, Științe inginerești aplicate, Inginerie si Management, Inginerie și Mmanagement în Agricultură și dezvoltare rurală.

USAMVB

Motto-ul USAMV B este:

"O universitate pentru viață și agricultură prin educație de calitate superioară și cercetare". USAMV B efectuează autoevaluare periodică și face apel la organismele specializate de acreditare și de evaluare externă a calității. Programele sale de studiu sunt acreditate / autorizate, iar Universitatea a primit "nivel ridicat de încredere academice" de atribuire în 2010.

Facultățile sunt unitățile operaționale din cadrul USAMV București și sunt structurate în două sau trei departamente academice, precum și centre de cercetare si laboratoare. Facultăți a crea și de a dezvolta oferta educațională, și de a gestiona programele de studiu care rulează în mai multe domenii-cheie. De asemenea, facultățile organizează și concursuri de admitere pentru a rula programele de licență și de master, și gestiona activitatea studenților pe parcursul studiului lor. Doctoranzii înscriși în cele două programe ale USAMV B, împreună cu studenții post-doctoral, își desfășoară activitatea științifică în centrele de cercetare și aboratories ale facultăților. Cele mai multe facultăți ale Universității noastre au clădiri separate, a căror vârstă, arhitectura, echipamente, patrimoniu, etc. le conferă o notă specială care poate fi asociat în mod egal cu tradiție, grija față de mediul înconjurător, simțul frumosului, respect pentru o mai bună calitate a vieții, modernism, excelența în știință.

USAMVB

Cifre și date

 • 7,230 studenți program de licență, full-time (4.400 bugetul de stat + 2830 pe bază de contract)
 • 2.599 elevi de licență, part-time și programe de învățare la distanță
 • 1607 studenții de master, program full-time (1,462 bugetul de stat + 145 pe bază de onorariu)
 • 294 masteranzi, programe part-time
 • 247 doctoranzi (206 bugetul de stat + 41 taxa-based)
 • 391 de personal didactic-cercetători
 • 238 cadre didactice asociate
 • 32 de programe de licență de studiu (25 full-time, part-time 4 și 3 de învățare la distanță)
 • 33 programe de masterat de studiu (29 cu normă întreagă și 4 part-time)
 • 1 Program de limba engleză de studiu (Medicina Veterinara)
 • 2 școli doctorale (Plant Resurse Inginerie și Management, și Animale și Medicină Veterinară)
 • 4 domenii științifice de doctorat (Agronomie, Horticultură, Zootehnie și Medicină Veterinară și Biotehnologii)
 • 103 supraveghetori de doctorat (48 titularizat în USAMV B și 55 asociate, dintre care: 38 de cercetători și 17 profesori emeriti)
 • 211 doctoranzi (35 de burse POS DRU, 135 MECS burse, 41 pe bază de comision)
 • 15 studenti post-doctoral
 • 7 facultăți
 • 15 de educație și de cercetare departamente
 • centru de excelență 1 de cercetare aparținând USAMV B
 • 9 centre de cercetare din cadrul facultăților
 • 1 laborator interdisciplinar pentru Studiul si Modelarea Heavy Metal Acumularea în lanțul alimentar
 • 2 centre de cercetare care funcționează ca persoane juridice
 • 3 centre de predare și de cercetare-dezvoltare
 • 32 de acorduri ERASMUS
 • 4 acorduri cadru internaționale
 • Peste 160 de acorduri cu entități de cercetare economice și științifice pentru studenți de formare practică.
 • Un patrimoniu arhitectural, istoric, științific și ecologic, ceea ce face Universitatea noastră unică între instituțiile de învățământ superior din România.

Locații

 • Bucharest

  University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest 59 Mărăşti Boulevard, District 1, 011464, Bucharest

Programe

Întrebări