Keystone logo
The United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)

The United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)

The United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)

Introducere

Institutul

Organism autonom al ONU înființat în 1963, Institutul Națiunilor Unite pentru Formare și Cercetare (www.unitar.org) este o componentă de formare a Sistemului Națiunilor Unite și are mandatul de a spori eficacitatea ONU prin formare diplomatică și de a crește impactul acțiunilor naționale prin conștientizarea publicului, educația și formarea oficialilor de politici publice.

UNITAR oferă activități de formare și dezvoltare a capacităților pentru a ajuta în principal țările în curs de dezvoltare, acordând o atenție specială țărilor cel mai puțin dezvoltate (LDC), statelor insulare mici în curs de dezvoltare (SIDS) și altor grupuri și comunități care sunt cele mai vulnerabile, inclusiv cele aflate în situații de conflict. Institutul acoperă subiecte din domeniile largi de susținere a capacității pentru Agenda 2030, consolidarea multilateralismului, promovarea durabilității mediului și a dezvoltării ecologice, îmbunătățirea rezilienței și asistenței umanitare, promovarea păcii durabile și promovarea dezvoltării economice și a incluziunii sociale.

De asemenea, efectuează cercetări privind abordările, metodele și instrumentele de învățare inovatoare, precum și cercetări aplicate pentru a aborda probleme critice, cum ar fi reducerea riscului de dezastre și urgențele umanitare.

Lucrăm în spiritul de a nu lăsa pe nimeni în urmă și ne străduim să ajungem primii cel mai departe. Pentru a realiza acest lucru, planul nostru de formare depinde și de sprijinul donatorilor. Facem apel la țările donatoare și la alte entități donatoare să ne ajute astfel încât să putem proiecta și să furnizăm formare de înaltă calitate, în special țărilor în situații speciale.

Viziunea noastra

„O lume în care oamenii, instituțiile și organizațiile împuternicite de cunoștințe obțin rezultate pentru a depăși provocările globale.”

Viziunea pentru care își propune Institutul reflectă un impuls pentru rezultate și programare pentru a dezvolta capacitățile indivizilor, instituțiilor și organizațiilor în vederea depășirii provocărilor globale.

Misiunea noastră

„Să dezvolte capacități de îmbunătățire a procesului decizional la nivel mondial și de a sprijini acțiunile la nivel de țară pentru conturarea unui viitor mai bun.”

Funcțiile noastre de bază

Institutul:

 • proiectează și oferă formare inovatoare pentru a răspunde nevoilor indivizilor, organizațiilor și instituțiilor;
 • facilitează schimbul de cunoștințe și experiență prin procese în rețea și inovatoare;
 • efectuează cercetări și pilotează strategii, abordări și metodologii inovatoare de învățare; și
 • consiliază și sprijină guvernele, ONU și alți parteneri cu servicii legate de cunoștințe bazate pe tehnologie.

Astăzi, domeniul de aplicare al programării UNITAR este cu adevărat global, cu o extindere care acoperă întregul membru al Națiunilor Unite și cu peste 40.000 de persoane care beneficiază de furnizarea a aproximativ 500 de formare și evenimente conexe anual. Niciodată până acum programarea Institutului nu a fost atât de diversă precum este în prezent, cu o gamă largă de evenimente de învățare și alte tipuri de evenimente care acoperă subiecte din domeniile largi ale multilateralismului; dezvoltarea economică și incluziunea socială; durabilitatea mediului și dezvoltarea verde; pace durabilă; și aplicații de cercetare și tehnologie.

Institutul a diversificat foarte mult furnizarea de formare, cursurile e-Learning reprezentând acum o treime din toate evenimentele și peste 5.000 de cursanți din toate colțurile lumii beneficiind de mediul virtual de învățare al Institutului în 2012. În îndeplinirea misiunii sale, Institutul pune în mod natural mult accent pe furnizarea de produse și servicii legate de învățare, transferul de cunoștințe, transmiterea de abilități și creșterea gradului de conștientizare cu scopul de a aduce schimbări în comportament și de a dezvolta alte capacități ale beneficiarilor săi.

Paralel cu învățarea, Institutul se angajează, de asemenea, în servicii de sprijin legate de formare și alte servicii de consiliere pentru guverne pentru a obține rezultate mai ample de dezvoltare socială și economică, cum ar fi dezvoltarea capacităților instituționale.

Locații

 • Geneva

  UNITAR, Palais des Nations, CH-1211, Geneva

 • San José

  San José, Costa Rica

  • Laxenburg

   Laxenburg, Austria

   • The Hague

    The Hague, Ţările de Jos

    Întrebări