Keystone logo
National University of Physical Education and Sports

National University of Physical Education and Sports

National University of Physical Education and Sports

Introducere

UNEFS

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport (UNEFS) din Bucureşti este prima instituție de învăţământ superior pentru pregătirea profesorilor de educaţie fizică din România, a fost a 10-a instituţie de acest fel din lume şi a 5-a din Europa.

115817_pexels-photo-848618.jpeg

Cursurile au început la 1 decembrie 1922, la București iar actul de înființare a fost dat prin Legea pentru Educaţie Fizică, promulgată la data de 15 iunie 1923 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 59, din 17 iunie 1923, sub denumirea de INSTITUTUL NAŢIONAL DE EDUCAŢIE FIZICĂ (INEF). Primul sediu al noului INEF a fost pe Dealul Spirii, pe locul în care pe 13 septembrie 1848, pompierii lui Valter Mărăcineanu au aparat guvernul provizoriu împotriva turcilor.

În iunie 2018 UNEFS-ul, care de-a lungul timpului a folosit mai multe denumiri, va împlini 95 de ani de activitate continuă. În toată această perioadă aici au studiat, s-au format ori şi-au desăvârşit pregătirea, mari sportivi, antrenori emeriţi, manageri şi oameni de afaceri de top din diverse domenii, oameni cu funcţii de răspundere, conducători de instituţii atât în domeniul nostru cât şi în cele în care activează, adevăraţi ambasadori ai României de azi.

În sistemul de clasificare al Uniunii Europene, UNEFS este definit ca institut de învăţământ şi cercetare de nivel „A”, care reuneşte toate domeniile de bază ale cunoaşteri ştiinţifice referitoare la om, educaţie, sănătate, cultură şi societate. Programele de studii sunt în concordanţă cu Procesul de la Bologna, iar Universitatea are decernată Erasmus University Charte şi are parteneriate cu universităţi din spaţiul European.

La evaluările externe din 2009 și 2017 Consiliul ARACIS a acordat Universității calificativul Grad de încredere ridicat.

Misiune

Universitatea Națională pentru Educație Fizică și Sport dorește să promoveze alegerea unui stil de viață sănătos prin practicarea sportului și să își mențină poziția de lider printre instituțiile de profil prin punerea la dispoziție a unei baze materiale ce oferă facilități excelente și prin atragerea de oameni dedicați și specialiști de elită.

Valori

 • Onestitate
 • Colaborare și muncă în echipă
 • Competitivitate prin Fairplay
 • Respect
 • Leadership
 • Spirit de învingător

Viziune

 • Ne dorim să ne menținem în prima linie a cunoașterii și celor mai bune practici, să fim recunoscuți drept cei mai buni.
 • Istoria noastră ne obligă, suntem Campioni Pentru Totdeauna

Scurt Istoric

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport (UNEFS) din Bucureşti a fost înfiinţată prin Legea pentru Educaţie Fizică, promulgată la data de 15 iunie 1923 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 59, din 17 iunie 1923, sub denumirea de Institutul Național de Educație Fizică (INEF). Această titulatură fost schimbată pe parcursul existenţei sale, până la cea prezentă, atribuită prin modificările aprobate la HG nr. 749/2009 si publicate in Monitorul Oficial al României Partea I din 12 octombrie 2009.

Denumiri ale instituţiei de-a lungul timpului:

 • 1922 - Institutul Naţional de Educaţie Fizică (I.N.E.F.);
 • 1929 - Institutul Superior de Educaţie Fizică (I.S.E.F.);
 • 1937 - Academia Naţională de Educaţie Fizică (A.N.E.F.);
 • 1942 - Şcoala superioară de Educaţie Fizică (Ş.S.E.F.);
 • 1945 - Academia Naţională de Educaţie Fizică (A.N.E.F.);
 • 1948 - Institutul de Educaţie Fizică (I.E.F.);
 • 1950 - Institutul de Cultură Fizică (I.C.F.);
 • 1968 - Institutul de Educaţie Fizică şi Sport (I.E.F.S.);
 • 1990 - Academia de Educaţie Fizică (A.E.F.);
 • 1992 - Academia Naţională de Educaţie Fizică (A.N.E.F.);
 • 1993 - Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport (A.N.E.F.S.).
 • 2009 - Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucuresti (U.N.E.F.S).

Prima instituţie de învăţământ superior pentru pregătirea profesorilor de educaţie fizică din România şi-a început cursurile la 1 decembrie 1922, la Bucureşti. A fost a 10-a instituţie de acest fel din lume şi a 5-a din Europa.

Activitatea a debutat sub conducerea general prof. Virgil Bădulescu care a obţinut sprijinul Familiei Regale, mai ales a Majestăţii Sale Regele Ferdinand I, a lui Dimitrie Gusti – directorul Casei Culturii Poporului şi a profesorului Vasile Pîrvan.

După înfiinţare INEF primeşte sprijin din partea Ministerului de Război (spaţii, terenuri şi bani), Ministerului Instrucţiunii Publice, precum şi a unor facultăţi bucureştene. Beneficiind de o dublă subordonare – a Ministerului de Război şi a Ministerului Instrucţiuni Publice - organizarea activităţii cuprindea trei secţii:

 • Secţia universitară – studii cu durata de 4 ani, care pregăteau profesori pentru învăţământ;
 • Secţia militară - studii cu durata de 1 an, care pregăteau specialişti pentru armată;
 • Secţia de amatori – un “centru de iniţiere” deschis doritorilor pentru practicarea exerciţiilor fizice.

Înca din primii ani de existenta UNEFS s-a bucurat de un corp profesoral de elită. Au fost profesori ai acestei instituţi personalitati de marca ale stiintei si culturii romanesti, dintre care amintim: prof. dr. Francisc Rainer, dr.Gr. T. Popa, dr. Horia Dumitrescu, prof. dr. N. Paulescu, col. dr. C. Mihăilescu, prof.dr. D. Mezincescu, conf. Dr. Radu Olinescu, col dr. I. Lascăr, prof.univ. C-tin Rădulescu - Motru, conf. Nae Ionescu, conf. Gh. Zapan, Mircea Eliade, academicianul Octav Onicescu, savantul C. Kiriţescu.

Prima promoţie de profesori de Educaţie Fizică a absolvit în 1926, iar din cadrul ei , o serie de absolvenţi aveau să devină personalităţi de referinţă în domeniu; îi amintim aici pe: C. Petre Lazăr, C. A. Botez, Virgil Roşală, Iacob Mihăilă, dr. Adrian Ionescu, dr. Traian Dumitrescu, dr. Florin Ulmeanu.

De la înfiinţare promoţiile de absolveţi s-au succedat neîntrerupt de-a lungul anilor. Aici au studiat, s-au format ori şi-au desăvârşit pregătirea, mari sportivi, antrenori emeriţi, manageri şi oameni de afaceri de top din diverse domenii, oameni cu funcţii de răspundere, conducători de instituţii atât în domeniul nostru cât şi în cele în care activează, adevăraţi ambasadori ai României de azi.

În prezent UNEFS din Bucuresti, instituţie publică de învăţământ superior, cu personalitate juridică, funcţionează în baza Constituţiei României din 1991, a Legii Învăţământului nr. 84/1995 republicată, a Statutului Personalului Didactic nr. 128/1997 şi a Legii nr. 288/2004.

Activitatea se desfăşoara conform Cartei Universitare UNEFS şi a regulamentelor proprii.

În sistemul de clasificare al Uniunii Europene, UNEFS este definit ca institut de învăţământ şi cercetare de nivel „A”, care reuneşte toate domeniile de bază ale cunoaşteri ştiinţifice referitoare la om, educaţie, sănătate, cultură şi societate. Programele de studii sunt în concordanţă cu Procesul de la Bologna. Instituţia are decernată Erasmus University Charte şi are parteneriate cu universităţi din spaţiul European.

La evaluările externe din 2009 și 2017 Consiliul ARACIS a acordat Universității calificativul Grad de încredere ridicat.

Locații

 • Bucharest

  Strada Constantin Noica,140, 060057, Bucharest

Programe

  Întrebări