Master Of Science în Sisteme de energie regenerabilă (MSc)

Acest program de masterat este unic pe tot cuprinsul peisajului european al educației postuniversitare. Acesta este primul curs transfrontalier care se ocupă de problemele viitoare ale producției de energie alternativă. Cu această educație cuprinzătoare în domeniul energiei regenerabile veți dobândi cunoștințe și competențe pentru proiectarea instalațiilor pentru utilizarea surselor regenerabile de energie dintr-un mediu economic și juridic punct de vedere, funcționarea instalațiilor și evaluarea viitoare a dezvoltării ecologice, tehnice și economice a sistemelor de energie regenerabilă.

Fapte reale

Titlul final "Master of Science" acordat de TU Wien

Limba de instruire engleză

Durata 4 semestre, program part-time, prezentat în module

Programul începe 15 noiembrie 2018

Termenul de depunere a cererilor 30 iunie 2017

cuprins

Acest program de masterat se concentrează pe trei aspecte în special: inovații tehnologice, gestionarea sistemelor energetice durabile, precum și cadrul economic și legal.

 • Inovații tehnologice: participanții dobândesc cunoștințe tehnice de bază în domeniul producției de energie alternativă. Se consideră în mod special natura și evoluția rapidă a acestui sector. Punctele focale sunt energia solară, energia eoliană, biomasa, biogazul, stațiile hidroelectrice mici, fotovoltaica, biocombustibilul și tehnologia geotermală, precum și aspecte precum economia de energie și eficiența energetică.
 • Gestionarea sistemelor de energie durabilă: transmite abilități, cum ar fi dezvoltarea de proiecte, finanțarea proiectelor, funcționarea proiectelor și cunoștințele despre managementul afacerilor. În plus, participanții obțin o prezentare detaliată a pieței în țările europene selectate.
 • Cadrul economic și juridic general: Participanții obțin cunoștințe despre cadrele economice și juridice generale ale Uniunii Europene, precum și despre directivele naționale și dispozițiile legale ale țărilor europene selectate.

module

 • Introducere privind energia regenerabilă
 • Biomasa, biocarburanții și biogazul
 • Energia solară - Încălzire solară și fotovoltaică
 • Energia geotermală, energia eoliană și energia hidroelectrică mică
 • Utilizarea eficientă a energiei și optimizarea clădirilor termice
 • Cadre juridice și economice generale
 • Integrarea surselor de energie regenerabile în sistemul energetic
 • Management și abilități soft
 • Perspective privind utilizarea energiei regenerabile
 • Teza de masterat

Module de țară

Pentru a oferi participanților cunoștințe aprofundate cu privire la piețele energetice din Europa, modulele de țară personalizate în țările europene selectate reprezintă o parte esențială a acestui program MSc. Pentru mai multe informații în modulele de țară, vă rugăm să vizitați pagina noastră de pornire.

Grup țintă

Persoanele fizice din cadrul companiilor, organizațiilor și autorităților care se angajează în planificarea, exploatarea sau evaluarea energiei regenerabile sau care sunt implicate în finanțare, promovare, licențiere legală, funcționarea facilităților pentru utilizarea energiei regenerabile sau probleme de mediu.

Obiectivele programului / obiectivele

Cu programul MSc dobândiți cunoștințe și competențe pentru

 • proiectarea instalațiilor pentru utilizarea surselor regenerabile de energie din punct de vedere economic și juridic
 • funcționarea instalațiilor de utilizare a surselor regenerabile de energie,
 • evaluarea viitoare a dezvoltărilor de mediu, tehnologice și economice ale sistemelor de energie regenerabilă.

Cerințe de admitere

Cerințele de admitere sunt: ​​o diplomă de bacalaureat, o diplomă de magistr sau o diplomă sau un echivalent într-un domeniu relevant de specialitate (predominant grade finale legate de inginerie, tehnologie, științe naturale, economie sau drept) și un minim de 2 ani de experiență profesională. Persoanele care dețin o calificare educațională și profesională echivalentă pot fi, de asemenea, admise.

Taxă de școlarizare

19.500 EUR (cu excepția cheltuielilor de călătorie și a cheltuielilor de cameră și de bord).

Program predat în:
Engleză

Vezi 2 mai multe cursuri de la TU Wien - Continuing Education Center »

Acest curs este Bazat în Campus
Start Date
Mart 19, 2020
Duration
4 semestre
Part time
Price
19,500 EUR
Deadline
Nov 30, 2019
După locații
După dată
Start Date
Mart 19, 2020
Termen limită de aplicare
Nov 30, 2019

Mart 19, 2020

Location
Termen limită de aplicare
Nov 30, 2019
End Date

MSc Renewable Energy Systems - Energize your future!