Master în Management avansat

Generalități

Programul de descriere

 • Numele facultății: Facultatea de Economie
 • Domeniul de studiu: Management
 • Numele programului universității: Management avansat

Scurta descriere a programului universității:

Misiunea programului de master Advanced Management (în limba engleză) este formarea prin intermediul educației și activităților de cercetare științifică, adecvate mediului de afaceri complex complex, dintr-o categorie de specialiști în domeniul managementului, care vor putea contribui la utilizarea eficientă a resurselor pentru a obține rezultate de succes pentru organizațiile în care vor lucra fie ca specialiști, fie ca manageri.

Obiectivele programului de master Advanced Management (în limba engleză) sunt de a oferi studenților, într-o manieră ridicată, atractivă și profesională, informații, cunoștințe, experiență și oportunități care să asigure dobândirea mai multor competențe speciale asociate cu aceasta domeniu de studiu, pentru a întreprinde activități specifice, precum și cunoștințe avansate și sintetice din domeniul Management, conform Cadrului Național al Calificărilor pentru Învățământul Superior (NQFHE / CNCSIS). Ne propunem în primul rând să formăm specialiști în domeniul managementului, care vor putea lucra în: afaceri, organizații nonprofit, instituții publice și alte structuri sociale organizate. De asemenea, absolvenții pot deveni cercetători în domeniul Management sau profesori de liceu sau personal academic în domeniul economic. Informații suplimentare și curriculum sunt disponibile on-line aici.

 • Tip de studii: cu normă întreagă
 • Durata standard a studiilor (în ani): 2
 • Număr de credite ECTS: 120

Calendar academic:

 • 1 octombrie - sfârșitul lunii februarie - cursuri, sesiuni de examen, vacanța pentru studenți și sesiune pentru reluări - primul semestru;
 • Sfârșitul lunii februarie - mijlocul lunii iunie - cursuri, sesiuni de examen, vacanța pentru studenți, practică de vară - semestrul II.
 • Mijlocul lunii iunie - mijlocul lunii septembrie - sesiune pentru reluări, examene de disertație.

Cerințe de admitere:

Candidații care doresc să se înregistreze la Advanced Management (în limba engleză) vor participa la un test de competență eliminatorie, un test cu alegere multiplă pentru a verifica competența lor în limba engleză. Candidații vor participa la test gratuit o singură dată. Rezultatul testului de competență lingvistică este marcat PASS sau FAIL, conform art. 5 din MO 3313 / 23.02.2012. Rezultatele vor fi listate într-un catalog care conține numele candidaților, semnate de președintele comisiei de admitere la facultate și avizate de președintele comisiei de admitere în universitate. Comisia de admitere a facultății poate valida certificatele de competență, nivel B2, prezentate de candidații care dețin certificate emise de instituțiile de învățare și predare a limbii engleze aprobate de MEN și recent obținute (după 2010), în conformitate cu cele specificate în anexa 1 la Metodologie. Doar candidații declarați PASSED se pot înregistra pentru admiterea la studiile de master în engleză în programul de studiu Advanced Management (în limba engleză).

Toți cetățenii UE, SEE și Confederația Elvețiană nu mai au nevoie de o scrisoare de acceptare, ci de un CERTIFICAT emis de Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalența Diplomelor de la Ministerul Educației Naționale din România. După ce dobândesc certificatul, candidații se pot înscrie pentru admitere la Universitatea din Oradea.

Candidații care au absolvit România nu au nevoie de aprobarea Ministerului Educației.

Dosarul de cerere pentru confirmarea studiilor trebuie depus la Departamentul de relații internaționale / Oficiul pentru studenții străini de la Universitatea din Oradea. Dosarele depuse de candidați individuali nu sunt procesate de Ministerul Educației.

Studenții străini, cetățenii non-UE care doresc să se înscrie la Universitatea din Oradea trebuie să depună documente autentificate de Ambasada / Consulatul României direct la Departamentul de Relații Internaționale, Oficiul pentru Studenții Străini.

Candidații își trimit fișierele direct la Universitatea care evaluează fișierele și trimite lista candidaților propuși Ministerului Educației Naționale - Direcția Generală pentru Relații Internaționale care va emite scrisoarea de acceptare.

Direcția generală pentru relații internaționale va emite scrisoarea de acceptare la studii și o va trimite la Universitate. Selecția se va face la nivelul fiecărei facultăți și specializări.

Vă rugăm să consultați site-ul nostru web pentru informații suplimentare.

Procesul de admitere:

Criteriile de admitere sunt:

 • 100% media examenului de absolvire, licență
 • Candidații trebuie să fie absolvenți de BA / BSC și să dețină o diplomă de licență în orice domeniu de studiu.

Apel pentru cereri:

Ședința de iulie:

 • Examen de înregistrare și admitere: mijlocul lunii iulie - sfârșitul lui iulie.
 • Rezultate finale: începutul lunii august.

Ședința de septembrie:

 • Examen de înscriere și admitere: prima săptămână a lunii septembrie - mijlocul lunii septembrie.
 • Rezultate finale: sfârșitul lunii septembrie.

Taxă de aplicare:

 • Taxa de înregistrare: 150 RON (aproximativ 30 Euro)
 • Taxa de apel: 150 RON (aproximativ 30 Euro)
 • Taxa de înscriere: 100 RON (aproximativ 25 Euro)
 • 150 Euro: taxa de procesare a dosarului pentru recunoașterea studiilor pentru candidații străini.

Taxe de școlarizare:

 • 3500 RON / an (moneda noastră națională): pentru candidații români și UE;
 • 350 EUR / lună x 9 luni = 3150 EUR / an: pentru candidații non-UE;

Taxa pentru cursul pregătitor de limbi (dacă este necesar):

 • 250 EUR / lună x 9 luni = 2250 EUR / an pregătitor: pentru candidații non-UE;
 • 2700 RON (moneda noastră națională) / an pregătitor: pentru candidații UE.

Nu există locuri disponibile subvenționate de stat, burse de finanțare și costuri administrative ale programului:

 • Pe baza notelor lor, bursele de studiu sunt disponibile pentru studenții străini.
Ultima actualizare Mart 2020

Despre facultate

The mission of the University of Oradea is to provide education and research to a high standard of quality in a national and international context of social, professional and, last but not least, inte ... Citeste mai mult

The mission of the University of Oradea is to provide education and research to a high standard of quality in a national and international context of social, professional and, last but not least, intellectual development of the individual, and at the same time to contribute to the social and cultural development of Oradea. These missions are shaped by objectives such as attracting students from all over the world, positioning the university among the best educational institutions in the country and in Europe and conveying a wider community to the significance and importance of academic education and scientific research in general and the one conducted within this university, in particular. The University of Oradea has materialized international relations with 352 institutions from 39 countries. Citește mai puţin