Master în Management și Planificare Turistică

Generalități

Programul de descriere

 • Denumirea facultății: Facultatea de Geografie, Turism și Sport
 • Domeniul de studiu: Geografie
 • Denumirea programului universitar: Managementul și planificarea turismului

Scurta descriere a programului universității:

Prin designul său, care îi conferă adevărate valențe aplicative și caracter interdisciplinar, programul de studiu oferă, în cadrul sistemului de învățământ superior organizat în prezent, posibilitatea de a pregăti specialiști, care sunt capabili să se integreze optim pe piața internă și internațională a muncii. Subiectele teoretice și practice prin care studenții le oferă o cantitate semnificativă de cunoștințe acumulate nu numai în domeniul managementului și planificării turismului, ci și în alte domenii conexe și complementare: sisteme de informații geografice, cartografie, dezvoltare regională și locală etc. Scopurile acestui program de master sunt inducerea și diseminarea principiilor care stau la baza dezvoltării unui sistem funcțional centrat pe turism; dezvoltarea abilităților pentru cercetare; Furnizarea de sprijin profesional pentru dezvoltarea și gestionarea proiectelor generale sau structurale; învățarea metodelor și mijloacelor de identificare, evaluare, cuantificare, exploatare a resurselor turistice; dezvoltarea studiului interdisciplinar; înființare a unei limbi specializate într-o limbă internațională.

 • Tip de studii: cu normă întreagă
 • Durata standard a studiilor (în ani): 2
 • Număr de credite ECTS: 120

Calendar academic:

 • 1 octombrie - sfârșitul lunii februarie - cursuri, examene, vacanța pentru studenți și sesiune pentru reluări - primul semestru.
 • Sfârșitul lunii februarie - mijlocul lunii iunie - cursuri, examene, vacanța pentru studenți, practică de vară - semestrul II.
 • Mijlocul lunii iunie - mijlocul lunii septembrie - sesiune pentru reluări și examen de diplomă.

Cerințe de admitere:

Admiterea pentru candidații UE, SEE și Confederația Elvețiană are 2 etape: Obținerea recunoașterii studiilor anterioare de la Ministerul Educației Naționale (certificat eliberat de Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalența Diplomelor). 2. Participarea candidaților la admiterea organizată de Universitatea din Oradea. Prima etapă: Solicitarea de confirmare a studiilor (certificat eliberat de Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalența Diplomelor) Candidații care au absolvit România nu au nevoie de aprobarea Ministerului Educației. Dosarul de cerere pentru confirmarea studiilor trebuie depus la Departamentul de relații internaționale / Oficiul pentru studenții străini de la Universitatea din Oradea. Dosarele depuse de candidați individuali nu sunt procesate de Ministerul Educației. Înainte de procesarea dosarului, toți candidații trebuie să plătească o taxă de procesare nerambursabilă de 150 euro, taxă solicitată de Universitatea din Oradea. Taxa de procesare a procesului va fi plătită în contul bancar al Universității înainte de depunerea cererii și acoperă cheltuielile pentru eliberarea certificatului. Odată plătit taxa de procesare, nu poate fi rambursată.

Documentele necesare pentru cerere sunt următoarele:

 • Formular de cerere pentru Universitatea din Oradea;
 • Formular de cerere pentru recunoașterea studiilor; Diploma de liceu (limba originală) - copie legalizată;
 • Transcrierea înregistrărilor de la liceu - copie;
 • Diploma de licență și transcrierea înregistrărilor (pentru solicitanții absolvenți) - copie legalizată;
 • Diploma de master și transcrierea înregistrărilor (pentru solicitanții absolvenți) - copie legalizată;
 • Document de identificare (fotocopie): pașaport 1,2,3,4 sau document de identitate național.
 • Confirmarea plății taxei de procesare nerambursabilă de 150 euro.

Documentele în alte limbi decât engleza sau franceza vor fi traduse fie în engleză, fie în română. Toate aceste documente vor fi trimise într-un fișier către Universitatea din Oradea la următoarea adresă de poștă. Dacă un candidat este considerat eligibil și dosarul este complet, Departamentul de relații internaționale transmite documentele către Ministerul Educației Naționale pentru eliberarea certificatului conform căruia candidatul își poate continua studiile în România. În cazul nerecunoașterii gradului, candidatul nu poate continua înregistrarea.

Etapa a 2-a Înscrierea la universitate: Înregistrarea candidaților la examenul de admitere sau la concursul de dosare se face pe baza recunoașterii studiilor de către Ministerul Educației Naționale, împreună cu dosarul original care trebuie depus în perioadele legale de admitere. Dosarul de înregistrare trebuie să cuprindă documentele conform metodologiei de admitere la Universitatea din Oradea.

Vă rugăm să consultați site-ul nostru web pentru informații suplimentare.

Procesul de admitere:

Candidații care nu vorbesc limba română pot solicita studii în limba română, cu condiția să urmeze un curs pregătitor de limbi cu un an înainte de înscriere. La sfârșitul anului pregătitor, candidații vor dobândi un certificat de limba română. În cazul în care candidatul are deja cunoștințe de limba română, poate face testul de limba română la Facultatea de Litere și poate obține un certificat de limbă. Certificatele de limbă română vor fi acceptate numai de la Institutul de Limba Română sau universitățile române acreditate pentru eliberarea acestor certificate. Taxa de testare a limbii române este de 300 RON (aproximativ 60 EUR), sub rezerva modificărilor. Candidații care aleg specializările predate în limba engleză vor trebui să treacă un interviu înainte de examenul de admitere.

Apel pentru cereri:

Ședința de iulie:

 • Examen de înregistrare și admitere: mijlocul lunii iulie - sfârșitul lui iulie.
 • Rezultate finale: începutul lunii august.

Ședința de septembrie:

 • Examen de înscriere și admitere: prima săptămână a lunii septembrie - mijlocul lunii septembrie.
 • Rezultate finale: sfârșitul lunii septembrie.

Taxă de aplicare:

 • Taxa de înregistrare: 150 RON (aproximativ 30 Euro)
 • Taxa de apel: 150 RON (aproximativ 30 Euro)
 • Taxa de înscriere: 100 RON (aproximativ 25 Euro)
 • 150 Euro: taxa de procesare a dosarului pentru recunoașterea studiilor pentru candidații străini.

Taxe de școlarizare:

 • 3000 RON / an (moneda noastră națională - aproximativ 610 Euro): pentru candidații români și UE;
 • 297 euro / lună x 9 luni = 2673 EUR / an: pentru candidații non-UE.

Taxa pentru cursul pregătitor de limbi (dacă este necesar):

 • 250 EUR / lună x 9 luni = 2250 EUR / an pregătitor: pentru candidații non-UE;
 • 2700 RON (moneda noastră națională) / an pregătitor: pentru candidații UE.

Nu există locuri disponibile subvenționate de stat, burse de finanțare și costuri administrative ale programului:

 • În fiecare an, Senatul Universității din Oradea, cu aprobarea Ministerului Educației Naționale, decide cu privire la numărul de locuri disponibile. Numărul de locuri disponibile este publicat pe pagina web a universității.
 • Burse: În fiecare an, Ministerul Educației din România oferă o serie de burse studenților de top înscriși la Universitatea din Oradea. Străinii, care provin dintr-o țară UE, au aceleași drepturi și obligații ca și românii, inclusiv bursele. Cetățenii străini, care provin dintr-o țară non-UE, pot acoperi cheltuielile de studiu cu sprijinul burselor guvernului român sau prin finanțarea proprie.
 • Cazare: Studenții străini pot pleca în cămine. Pentru a face acest lucru, aceștia trebuie să ajungă la universitate la 1 septembrie, când este programată distribuirea camerei pentru studenți. În caz contrar, studenții vor trebui să închirieze apartamente private.
Ultima actualizare Mart 2020

Despre facultate

The mission of the University of Oradea is to provide education and research to a high standard of quality in a national and international context of social, professional and, last but not least, inte ... Citeste mai mult

The mission of the University of Oradea is to provide education and research to a high standard of quality in a national and international context of social, professional and, last but not least, intellectual development of the individual, and at the same time to contribute to the social and cultural development of Oradea. These missions are shaped by objectives such as attracting students from all over the world, positioning the university among the best educational institutions in the country and in Europe and conveying a wider community to the significance and importance of academic education and scientific research in general and the one conducted within this university, in particular. The University of Oradea has materialized international relations with 352 institutions from 39 countries. Citește mai puţin