Acest program de masterat din cadrul Facultății de Științe Economice îşi propune îndeplinirea următoarelor obiective:

 • formarea de buni specialişti, în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate şi dinamism;
 • atragerea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică prin implicarea în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 • asigurarea unui corp de specialişti în domeniul economic, în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale.

  Competenţele de specialitate pe care masteranzii le pot dobândi în urma obţinerii diplomei sunt:

 • cunoaşterea elementelor specifice bioeconomiei, a celor privind deontologia activității, precum şi modul în care este organizată şi exercitată aceasta;
 • capacitatea de analiza şi interpretare a unor probleme specifice bioeconomiei şi fundamentare a deciziilor pe baza informaţiilor furnizate de aceasta;
 • dezvoltarea la un nivel operaţional a unei viziuni aprofundate asupra bioeconomiei în contextual aplicării strategiei europene şi mondiale;
 • dezvoltarea unor aptitudini în domeniul bioeconomiei antreprenoriale, industriale, agroalimentare;
 • capacitatea de aplicare cognitivă şi profesională a conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare din domeniul bioeconomiei.

  Câteva din disciplinele studiate în cadrul acestui program sunt: Fundamentele bioeconomiei, strategia bioeconomică a UE, Strategia mondială pentru bioeconomie, Biobusiness, Legislația specifică bioeconomiei, Bioeconomia industriei și serviciilor.

În planurile de învăţământ au fost incluse stagii de practică de specialitate în anul I de studiu, 3 săptămâni, însumând 90 de ore, la sfârşitul semestrului II.

Posibile traiectorii în carieră:

 • consultant afaceri în agricultură
 • consilier/expert/economist în economia mediului
 • cercetător economist în economia mediului
 • consultant economist în economie agroalimentară
 • consultant în ecologie și protecția mediului
 • asistent de cercetare economist în economie agroalimentară.

Admiterea se desfăşoară pe baza dosarului depus de candidaţi, avându-se în vedere media de licenţă.

Program predat în:
Engleză
Română

Vezi 8 mai multe cursuri de la Danubius University »

Ultima actualizare April 12, 2019
Acest curs este Bazat în Campus
Start Date
Sept 2019
Duration
2 anii
La zi
Price
2,900 EUR
Studenți UE: 1.300 EUR / an - studenți din afara UE: 2.900 EUR / an
După locații
După dată
Start Date
Sept 2019
Termen limită de aplicare

Sept 2019

Location
Termen limită de aplicare
End Date