Programul va asigura un număr crescut de specialiști în domeniul Administrarea Afacerilor, a spiritului antreprenorial al resurselor umane în condițiile actuale când se impune ca fiecare afacere care se dezvoltă să ofere soluții optime de creștere a competivității în special în sfera comerțului și turismului.

Astfel, programul își propune formarea de specialiști de înaltă calificare, capabili să ofere soluții optime pe baza anlizei calitativ-cantitativă a fenomenelor economico-financiare care apar în domeniul afacerilor.

Competențele profesionale pe care le vei dobandi in urma absolvirii acestui program sunt urmatoarele:

 • Realizarea corecta si în timp real a unei activitați specifice în cadrul unei organizații de comerț, turism sau servicii
 • Participarea oportuna si eficienta la realizarea unei faze din lanțul de activitai de comercializare, prestare de servicii
 • Elaborarea unei lucrari de fundamentare a acordarii de asistența unei firme din domeniul comerț, turism sau servicii
 • Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
 • Elaborarea unui studiu de fundamentare a necesarului de resurse materiale sau financiare pentru un proiect specific domeniului comerț, turism, servicii
 • Asigurarea calitații prestațiilor în comerț, turism și servicii
 • Asistența în managementul resurselor umane

Printre disciplinele studiate în cadrul acestui program se numără: Management pentru afaceri în comerț și turism, Piețe internaționale, Afaceri și antreprenoriat în comerț și turism, Tranzacții comerciale și turistice, Modelarea matematică a managementului activitaților de comerț și turism.

În planurile de învăţământ au fost incluse stagii de practică de specialitate în anul I de studiu, 3 săptămâni, însumând 90 de ore, la sfârşitul semestrului II.

Posibile traiectorii în carieră:

 • Şef de agenţie sau de oficiu turism;
 • director de agenţie de turism;
 • manager în activitatea de turism;
 • organizator al activităților de turism;
 • conducător de întreprindere mică;
 • agent de turism touroperator;
 • agent de voiaj;
 • organizator prestări servicii;
 • economist;

Admiterea se desfăşoară pe baza dosarului depus de candidaţi, avându-se în vedere media de licenţă.

Program predat în:
Engleză

Vezi 8 mai multe cursuri de la Danubius University »

Acest curs este Bazat în Campus
Start Date
Sept 2019
Duration
Price
2,900 EUR
După locații
După dată
Start Date
Sept 2019
Termen limită de aplicare

Sept 2019

Location
Termen limită de aplicare
End Date