Management Financiar Public Și Privat

Danubius University

Descrierea programului

Management Financiar Public Și Privat

Danubius University

Programul de studii îşi propune să formeze specialişti capabili să identifice oportunităţile momentului economic, potenţialul de dezvoltare regional şi să participe la procesul decizional din perspectivă financiară la nivel public şi privat.

Competenţele de specialitate pe care masteranzii le pot dobândi în urma obţinerii diplomei sunt:

 • cunoaşterea elementelor privind doctrina şi deontologia profesională, precum şi modul în care este organizată şi exercitată profesia;
 • sintetizarea, aprofundarea şi utilizarea conceptelor din domeniul financiar, abordarea interdisciplinară a operaţiunilor economice în vederea elaborării şi fundamentării deciziilor financiare
 • capacitatea de analiza şi interpretare a unor probleme specifice managementului financiar şi de fundamentare a deciziilor pe baza informaţiilor financiar-economice;
 • dezvoltarea, la un nivel operaţional, a unei viziuni aprofundate asupra managementului financiar în contextual aplicării directivelor europene şi standardelor internaţionale de raportare financiara;
 • dezvoltarea unor aptitudini în domeniul consultanţei pentru activități de audit public și privat;
 • dezvoltarea capacităţii de analiză, sinteză şi interpretare independentă a informaţiilor financiare
 • capacitatea de aplicare cognitivă şi profesională a conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare din domeniul financiar.

Discipline studiate: Metodologia cercetării, Sisteme financiar-contabile comparate, Managementul portofoliilor publice şi private, Managementul strategic al administraţiei publice, Politici publice europene, Finanţe internaţionale, Expertiză financiară şi contabilă, Diagnosticul şi evaluarea firmei, Pieţe financiare şi tranzacţii bursiere, Doctrină şi deontologie profesională.

În planurile de învăţământ au fost incluse stagii de practică de specialitate în anul I de studiu, 3 săptămâni, însumând 90 de ore, la sfârşitul semestrului II.

Posibile traiectorii în carieră:

 • Manager în domeniul financiar-economic,
 • Director economic,
 • Expert contabil,
 • Consultant financiar,
 • Analist financiar,
 • Inspector şef în administrația publica,
 • Inspector de specialitate în administraţia publică,
 • Consultant administraţia publică,
 • Director general instituţie publică,
 • Expert în administrația publica

Admiterea se desfăşoară pe baza dosarului depus de candidaţi, avându-se în vedere media de licenţă.

Această școală oferă programe în:
 • Engleză
 • Română


Ultima actualizare June 21, 2018
Durata & Pret
Acest curs este Bazat în Campus
Start Date
Data începerii
Contact school
Duration
Durata
2 anii
Cu normă întreagă
Price
Preţ
2,900 EUR
Studenți UE: 1.300 EUR / an - studenți din afara UE: 2.900 EUR / an
Locations
România - Galați, Galați
Data începerii : Contact school
Termen limită de aplicare Contactează şcoala
Data terminării Oct. 1, 2020
Dates
Contact school
România - Galați, Galați
Termen limită de aplicare Contactează şcoala
Data terminării Oct. 1, 2020