Maestru al științei în fizică aplicată și informatică