Gestiunea Financiară a Afacerilor în Spațiul European

Danubius University

Descrierea programului

Gestiunea Financiară a Afacerilor în Spațiul European

Danubius University

Programul de studii de masterat îşi propune următoarele obiective:

 • să asigure o pregătire adecvată din punct de vedere teoretic şi practic în vederea fundamentării deciziilor specifice activităţii de gestiune financiară a afacerilor în spaţiul european
 • să aprofundeze cunoştinţele de specialitate din ciclul de licenţă şi să dezvolte deprinderile practice de procesare a informaţiilor financiare specifice gestionării afacerilor în Uniunea Europeană

Competenţele de specialitate pe care masteranzii le pot dobândi în urma obţinerii diplomei de master în specializarea sunt:

 • cunoaşterea elementelor privind doctrina şi deontologia profesională, precum şi modul în care este organizată şi exercitată profesia;
 • sintetizarea, aprofundarea şi utilizarea conceptelor din domeniul financiar, abordarea interdisciplinară a operaţiunilor economice în vederea elaborării şi fundamentării deciziilor financiare
 • capacitatea de analiza şi interpretare a unor probleme specifice gestiunii financiare a afacerilor şi de fundamentare a deciziilor pe baza informaţiilor financiar-economice;
 • dezvoltarea, la un nivel operaţional, a unei viziuni aprofundate asupra gestiunii financiare a afacerilor din spaţiul comunitar, în contextual aplicării directivelor europene şi standardelor internaţionale de raportare financiara;

Discipline studiate: Metodologia cercetării, Expertiză şi etică în gestiunea afacerilor, Gestiunea financiar-bancară în economia de piaţă, Gestiunea riscurilor în afaceri, Standarde financiar-contabile şi directive europene, Previziuni economice europene, Evaluarea economică şi financiară a afacerii, Modelarea matematică în gestiunea financiară şi control, Afaceri electronice, Sisteme de finanţare europeană.

În planurile de învăţământ au fost incluse stagii de practică de specialitate în anul I de studiu, 3 săptămâni, însumând 90 de ore, la sfârşitul semestrului II.

Posibile traiectorii în carieră:

 • Manager în domeniul financiar-economic,
 • Director economic,
 • Cadru didactic universitar,
 • Expert contabil,
 • Consultant financiar,
 • Analist financiar,
 • Inspector gestionarea fondurilor europene,
 • Expert gestiunea fondurilor europene,
 • Consultant/Expert autoritate regională/naţională de gestiune a fondurilor europene

Admiterea se desfăşoară pe baza dosarului depus de candidaţi, avându-se în vedere media de licenţă.

Această școală oferă programe în:
 • Engleză
 • Română
Durata & Pret
Acest curs este Bazat în Campus
Start Date
Data începerii
Contact school
Duration
Durata
Cu normă întreagă
Locations
România - Galați, Galați
Data începerii : Contact school
Termen limită de aplicare Contactează şcoala
Data terminării Contactează şcoala
Dates
Contact school
România - Galați, Galați
Termen limită de aplicare Contactează şcoala
Data terminării Contactează şcoala