Programul de studii de masterat îşi propune următoarele obiective:

 • să asigure o pregătire adecvată din punct de vedere teoretic şi practic în vederea fundamentării deciziilor specifice activităţii de gestiune financiară a afacerilor în spaţiul european
 • să aprofundeze cunoştinţele de specialitate din ciclul de licenţă şi să dezvolte deprinderile practice de procesare a informaţiilor financiare specifice gestionării afacerilor în Uniunea Europeană

Competenţele de specialitate pe care masteranzii le pot dobândi în urma obţinerii diplomei de master în specializarea sunt:

 • cunoaşterea elementelor privind doctrina şi deontologia profesională, precum şi modul în care este organizată şi exercitată profesia;
 • sintetizarea, aprofundarea şi utilizarea conceptelor din domeniul financiar, abordarea interdisciplinară a operaţiunilor economice în vederea elaborării şi fundamentării deciziilor financiare
 • capacitatea de analiza şi interpretare a unor probleme specifice gestiunii financiare a afacerilor şi de fundamentare a deciziilor pe baza informaţiilor financiar-economice;
 • dezvoltarea, la un nivel operaţional, a unei viziuni aprofundate asupra gestiunii financiare a afacerilor din spaţiul comunitar, în contextual aplicării directivelor europene şi standardelor internaţionale de raportare financiara;

Discipline studiate: Metodologia cercetării, Expertiză şi etică în gestiunea afacerilor, Gestiunea financiar-bancară în economia de piaţă, Gestiunea riscurilor în afaceri, Standarde financiar-contabile şi directive europene, Previziuni economice europene, Evaluarea economică şi financiară a afacerii, Modelarea matematică în gestiunea financiară şi control, Afaceri electronice, Sisteme de finanţare europeană.

În planurile de învăţământ au fost incluse stagii de practică de specialitate în anul I de studiu, 3 săptămâni, însumând 90 de ore, la sfârşitul semestrului II.

Posibile traiectorii în carieră:

 • Manager în domeniul financiar-economic,
 • Director economic,
 • Cadru didactic universitar,
 • Expert contabil,
 • Consultant financiar,
 • Analist financiar,
 • Inspector gestionarea fondurilor europene,
 • Expert gestiunea fondurilor europene,
 • Consultant/Expert autoritate regională/naţională de gestiune a fondurilor europene

Admiterea se desfăşoară pe baza dosarului depus de candidaţi, avându-se în vedere media de licenţă.

Program predat în:
Engleză
Română

Vezi 8 mai multe cursuri de la Danubius University »

Acest curs este Bazat în Campus
Start Date
Sept 2019
Duration
După locații
După dată
Start Date
Sept 2019
Termen limită de aplicare

Sept 2019

Location
Termen limită de aplicare
End Date