De master în management

Generalități

Programul de descriere

PREZENTARE

Master în Management în Católica Porto Business School este un MSc inovatoare, inspirat de cele mai bune practici internaționale, care beneficiază de experiența școlii în educație avansată de management, în ultimii 25 de ani.

Programul este organizat într-un nucleu comun în semestrul I, iar în semestrul al doilea studenții pot alege o zonă generică (care să permită o formare personalizată care oferă o gamă largă de cursuri elective) sau pentru un anumit domeniu de management din următoarele:

 • Analiza afacerilor;
 • CONTROL DE MANAGEMENT
 • Gestiunea serviciilor

Datorită rețelei largi de parteneriate, Católica Porto Business School oferă stagii și proiecte în companii și alte organizații. La nivel internațional, Católica Porto Business School oferă o diplomă dublă cu Școala de Management a Universității Lancaster, programul de schimb Erasmus și o serie de stagii în străinătate. Master în Management este, prin urmare, ca un program unic, caracterizat prin niveluri ridicate de angajare, internaționalizare și personalizare. O diplomă de master cu prestigiul Universității Catolice.

IMPACTUL CARIEREI

Elevii de la MSc în Management au fost plasați în organizații naționale și internaționale majore, dar și în companii mici, tipice industriei din Portugalia de Nord. Această plasare, pe scară largă, poate fi acum îmbunătățită de diversele specializări oferite în cadrul MSc.

Managementul serviciilor promovează oportunități de carieră în organizațiile clasice care oferă servicii, precum și în companiile industriale cu componente de servicii relevante.

Specializarea Business Analytics promovează oportunități de carieră pentru funcțiile emergente ale "analistului de afaceri" sau "omului de știință", care au făcut obiectul unei cereri tot mai mari.

Specializarea Management Control promovează oportunități de carieră în poziții proeminente în procesul de planificare, monitorizare și implementare a strategiei (de exemplu, de control sau de management financiar).

STRUCTURA

ORARUL

La fel ca în majoritatea programelor de masterat, orele de curs se desfășoară de luni până vineri între orele 18:30 și 21:30 și sâmbătă între orele 21:00 și 13:00. Calendarul care programează toate clasele este anunțat elevilor la începutul fiecărui semestru.

În cazul cursurilor predate de profesorii invitați, o concentrare de cursuri poate apărea în doar câteva zile, dar cu un program mai intens. În aceste condiții, clasele vor fi programate cu mult timp în avans, ceea ce va permite timp pentru a lua măsurile necesare.

REGIMURI DE PARTICIPARE

Maeștrii de la Școala de Afaceri Católica Porto au un regim de normă întreagă.

LIMBA

engleza.

VENUE

Cursurile de masterat de la Católica Porto Business School au loc la Católica Foz din Porto.

APLICAȚII

CERINȚE DE INTRARE

Absolvenții din diferite domenii științifice pot să se adreseze la masterat de la Católica Porto Business School.

Procesul de înscriere pentru masteranzii școlii de afaceri Católica Porto trebuie să conțină elemente care să dovedească competența academică și științifică a candidaților, precum și comanda limbii engleze. Testul GMAT este evaluat în procesul de selecție pentru a evalua aptitudinile academice și științifice

Solicitanții vor fi selectați pe baza următoarelor criterii:

 • Curriculum academic și științific
 • Clasificarea gradelor
 • Experiență profesională sau cercetare

ENGLEZA CERINȚE DE COMPETENȚĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ

Candidații trebuie să posede o calificare oficială în limba engleză corespunzătoare nivelului B2 al Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi (http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre_en.asp) sau al unui echivalent recunoscut calificare (Cambridge FCE, Cambridge Michigan ECCE și ECPE, TOEFL, IELTS.
Echivalența cu nivelul B2 necesită o clasificare mai mare sau egală cu 85 (scara 0-120) în cazul TOEFL pe bază de internet și mai mare sau egal cu 170 (scara 0-300) în cazul TOEFL bazate pe computer.
Echivalența cu nivelul B2 necesită o clasificare mai mare sau egală cu 7 (scara 0-9) în cazul IELTS.

APLICAȚII - 2017/18

Aplicațiile pentru masterat ale Școlii de afaceri Católica Porto sunt permanent deschise.

Direcția de program se întrunește de trei ori pe an pentru a evalua cererile: martie, iulie și septembrie. După această întâlnire, candidații sunt informați despre decizie și despre pașii următori.

Rundă Limită de aplicare Perioada de evaluare Rezultate *
1 15 martie 16 - 29 martie 30 martie
a 2- 27 iunie 28 iunie - 15 iulie 16 iulie
3rd 13 septembrie 14 - 20 septembrie 21 sept

* Dacă solicitanții depun cererea înainte de termenul limită, o ofertă poate fi făcută imediat după.

DOCUMENTAȚIA PENTRU PROCESUL DE APLICARE

 • Formular
 • Copie a documentului de identificare / pașaportului sau depunerea formularului de date de identificare
 • O fotografie
 • Curriculum Vitae (CV)
 • Detaliate * Certificat de calificare (original sau copie legalizată)
 • Diplomă oficială a limbii engleze, nivel oficial B2 al Cadrului European Comun de Referință pentru limbi străine al Consiliului Europei sau diplomă echivalentă (TOEFL, IELTS, FCE sau CAE).
 • Elemente complementare de evaluare (de exemplu, GMAT ...)
* Certificatele trebuie să precizeze cursurile luate, evaluarea acestora și ECTS, precum și nota finală a cursului. Dacă nu ați absolvit o diplomă, trebuie să prezentați un certificat de cursuri, evaluarea și ECTS, precum și media curentă.
Note:
 • Solicitanții care au obținut o diplomă într-o țară străină trebuie să prezinte certificatul de calificare: a) legalizat de autoritatea diplomatică sau consulară portugheză sau b) de Apostila de la Haga eliberat de autoritatea competentă din țara emitentă, dacă această țară a aderat la Convenție Abolirea cerinței legalizării pentru actele publice străine (Conferința de la Haga).
 • Atunci când documentele sunt scrise într-o altă limbă decât cea spaniolă, engleză sau franceză, traducerea respectivă se datorează, în cazul certificatului de calificare, în conformitate cu legea notarială.

PREZENTAREA PROPUNERILOR

Cererile pot fi trimise prin completarea formularului de cerere online.

Documentele originale trebuie prezentate înainte de data de înregistrare.

Taxe

PROGRAM FULL TIMP

 • Trimiterea cererii: Gratuit
 • Acceptarea și înscrierea la masterat: € 610. Această taxă nu va fi rambursată în cazul în care studenții își anulează înscrierea.
 • Taxele se ridică la 8.256 de euro pentru comandantul complet. Plata în rate lunare.

NB: Aceste valori se calculează în conformitate cu taxele stabilite pentru anul universitar 2016/17

BURSE DE MARE

Consiliul Director al Școlii de Afaceri Católica Porto a decis să creeze un set de burse pentru a recompensa meritele studenților ale căror performanțe academice le merită. Acestea constau în scutirea totală de la taxele de școlarizare până la maxim 36 de ECTS pe semestru, precum și din taxele de înscriere și de școlarizare.

Candidații sunt eligibili pentru bursă dacă au o medie de înscriere de cel puțin 16/20 de puncte de la o universitate portugheză sau un scor GMAT de cel puțin 650 de puncte.

Bursa de merit poate fi reînnoită în fiecare semestru. Criteriile de eligibilitate pentru acordarea burselor în cadrul masteratului semestrului 2 și 3 sunt:

 • Finalizarea unui minim de 30 de ECTS pe semestru, fără eșecuri în perioada de evaluare normală sau de restituire.
 • Media ponderată a punctelor obținute la toate disciplinele încheiate în semestrul precedent până la acordarea burselor egale sau mai mari de 16/20.

BOLI SOCIALE

Există burse sociale pentru a sprijini plata onorariilor: Bursă de la Direcția Generală a Învățământului Superior și Burse Sociale a Universității Catolice din Portugalia.

Pentru mai multe informații, puteți vizita Aria de Studenți și Capacitatea de Angajare.

Ultima actualizare Mart 2020

Despre facultate

Católica Porto Business School is a school of the Catholic University in Portugal, known for the development of business professionals, focused on sustainability and respect for individuals. For over ... Citeste mai mult

Católica Porto Business School is a school of the Catholic University in Portugal, known for the development of business professionals, focused on sustainability and respect for individuals. For over 25 years the school has being training professionals in the area of Economics and Management for the global business context, who then follow national or international careers. The school sustains strong industry bonds, enabling a continuous adaptation of the skills development according to the market needs, resulting in an unceasing pace of innovation of programmes and teaching and development methodologies. An international dimension of the school is experienced by completing courses abroad through interchange or double degree programmes, by participating in international weeks abroad, by completing assignments and working in groups with international students and through the completion of the many courses taught in English by invited professors from our international partnership network. Citește mai puţin

Acreditări