Acest program îşi propune îndeplinirea următoarelor obiective:

 • formarea de buni specialişti, în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate şi dinamism;
 • asigurarea unui corp de specialişti în domeniul economic, în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale.

Competenţele de specialitate pe care masteranzii le pot dobândi în urma obţinerii diplomei de master sunt:

 • cunoaşterea elementelor privind doctrina profesiei de auditor, a celor privind deontologia în profesie, precum şi modul în care este organizată şi exercitată profesia;
 • capacitatea de analiza şi interpretare a unor probleme specifice auditului și controlului şi fundamentare a deciziilor pe baza informaţiilor contabile;
 • dezvoltarea la un nivel operaţional a unei viziuni aprofundate asupra contabilităţii în contextual aplicării directivelor europene şi standardelor internaţionale de raportare financiara;
 • dezvoltarea unor aptitudini în domeniul consultanţei pentru activități de audit public și privat;
 • capacitatea de aplicare cognitivă şi profesională a conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare din domeniul contabilităţii, auditului şi controlului intern.

Studenții vor studia în cadrul acestui program discipline precum: Audit financiar, Drept comercial și fiscal, Reglementări contabile conforme cu directivele europene, Standarde de audit financiar, Metode statistice de eșantionare în audit, Managementul și auditul proiectelor europene.

În planurile de învăţământ au fost incluse stagii de practică de specialitate în anul I de studiu, 3 săptămâni, însumând 90 de ore, la sfârşitul semestrului II.

Posibile traiectorii în carieră:

 • Manager în domeniul financiar-contabil
 • Director economic
 • Cadru didactic universitar
 • Auditor intern
 • Cercetător
 • Consultant
 • Auditor financiar stagiar CAFR

Admiterea se desfăşoară pe baza dosarului depus de candidaţi, avându-se în vedere media de licenţă.

Program predat în:
Română

Vezi 8 mai multe cursuri de la Danubius University »

Ultima actualizare April 12, 2019
Acest curs este Bazat în Campus
Start Date
Sept 2019
Duration
2 anii
La zi
Price
2,900 EUR
Studenți UE: 1.300 EUR / an - studenți din afara UE: 2.900 EUR / an
După locații
După dată
Start Date
Sept 2019
Termen limită de aplicare

Sept 2019

Location
Termen limită de aplicare
End Date