Acest program îşi propune să ofere studenţilor cadrul propice dezvoltării de capabilităţi de nivel înalt pentru accesarea şi mobilitatea în cadrul programelor internaţionale de studii, dobândirii de competenţe foarte bune de comunicare în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională, cunoaşterea adecvată a mediului internaţional de afaceri, cunoaşterea instituţiilor şi politicilor Uniunii Europene, compatibilitatea profesională pentru posturile din instituţii care administrează programele de finanţare europeană, competenţe profesionale pentru angajarea într-un mare număr de activităţi, de la afaceri private interne care desfăşoară activităţi de comerţ exterior, până la firme multinaţionale şi instituţii internaţionale.

Discipline studiate: Tendințe actuale în relațiile internaționale, Relații economice internaționale, Relații publice în mediul internațional, Economie mondială, Transformări globale, Strategii de negociere în afaceri, Dimensiuni ale mass-media economice, Etica afacerilor în relațiile internaționale.

În planurile de învăţământ au fost incluse stagii de practică de specialitate în anul I de studiu, 3 săptămâni, însumând 90 de ore, la sfârşitul semestrului II.

Posibile traiectorii în carieră

Absolvenţii acestui program pot să îşi dezvolte o carieră profesională în numeroase instituţii şi organizaţii, cum ar fi:

 • firme şi instituţii de comerţ exterior;
 • firme care derulează operaţiuni de import-export;
 • asociaţii profesionale cu programe de cooperări internaţionale;
 • reprezentanţe şi filiale ale firmelor străine;
 • departamente de relaţii internaţionale ale băncilor;
 • companii de asigurari şi instituţii financiare internaţionale;
 • organisme şi instituţii ale Uniunii Europene;
 • institute şi centre de cercetare a economiei mondiale şi a pieţelor internaţionale;
 • agenţii specializate în cercetarea pieţelor internaţionale şi servicii de promovare pe pieţele internaţionale;
 • agenţii guvernamentale de gestiune a finanţării internaţionale;
 • organizarea şi derularea licitaţiilor internaţionale şi a tranzacţiilor la bursă
 • firme de transport şi expediţii internaţionale.

Admiterea se desfăşoară pe baza dosarului depus de candidaţi, avându-se în vedere media de licenţă.

Program predat în:
Engleză
Română

Vezi 8 mai multe cursuri de la Danubius University »

Ultima actualizare April 12, 2019
Acest curs este Bazat în Campus
Start Date
Sept 2019
Duration
2 anii
La zi
Price
2,900 EUR
Studenți UE: 1.300 EUR / an - studenți din afara UE: 2.900 EUR / an
După locații
După dată
Start Date
Sept 2019
Termen limită de aplicare

Sept 2019

Location
Termen limită de aplicare
End Date